Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Zomeractie tegen homofobie op vakantie

16 mei 2011 -

Homofobie en discriminatie op basis van seksualiteit vormen in de Europese Unie nog steeds een groot probleem. De SP-eurofractie gaat proberen praktijkvoorbeelden te verzamelen van LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) die zelf tijdens hun vakantie in Europa het slachtoffer zijn geworden van homo/transfobie of meegemaakt hebben dat dit anderen is overkomen.

De SP-actie krijgt voor deze actie medewerking van de GayKrant en het COC. Je kunt je praktijkvoorbeelden van LHBT-discriminatie tijdens je vakantie nog melden, want de actie loopt door tot half oktober!

‘We gaan digitale kaarten maken die mensen ons kunnen opsturen met hun ervaringen’, zegt SP-Europarlementariër Dennis de Jong. ‘Op de websites van de deelnemers aan deze actie kan iedereen de kaarten binnenkort aantreffen’.

De Jong hoopt na de zomer via de actie voldoende informatie te hebben ontvangen om het toekomstige Poolse EU-voorzitterschap ervan te overtuigen werk te maken van de Europese anti-discriminatie richtlijn. Het Europees Parlement is hier al een paar jaar geleden mee akkoord gegaan, maar de EU-lidstaten maken geen enkele vooruitgang met de bespreking van het voorstel.

‘Het huidige Hongaarse EU-voorzitterschap besteedde er helemaal geen aandacht aan, vandaar dat ik mijn hoop nu gevestigd heb op Polen dat op 1 juli a.s. EU-voorzitter wordt’, zegt De Jong. ‘Via de praktijkvoorbeelden kan ik dan aantonen dat het hier niet gaat om een theoretisch probleem, maar om iets waar iedere dag ergens in Europa LHBT’s het slachtoffer van worden’.

Hoe werkt de actie Groeten uit Homofobië?

Je verhaal over (kleine of grote) homofobie op vakantie kun je het makkelijkst insturen via een e-mailtje aan eurofractie(@)sp.nl. Vermeld daarbij in ieder geval:
– wat er gebeurd is (vervelende vragen, lastig vallen, verbaal of zelfs fysiek geweld);
– waar het gebeurd is (in ieder geval land en plaats, liefst, in geval van bijvoorbeeld een hotel of bar, ook naam en straat hiervan);
– of je akkoord bent met eventuele publicatie van (delen van) de klacht met naam en toenaam, of dat je wilt dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld;
– of je zelf of anderen actie hebben ondernomen (aangifte bij de politie, contact met lokale homobeweging).
In alle gevallen geldt natuurlijk: hoe meer details, hoe beter. Vertrouwelijke informatie zal vanzelfsprekend alleen gebruikt worden in een anonieme, niet-herleidbare vorm.

Het is geen toeval dat de actie half mei van start is gegaan, want internationaal wordt 17 mei gevierd als de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie en daarom is er overal ter wereld aandacht voor de voortdurende strijd tegen LHBT-discriminatie.

In de juni-editie van de GayKrant en op de websites van GK en COC Nederland zal de actie binnenkort verder worden toegelicht.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discrminatie.

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
, ,