Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

4th International Intersex Forum in Amsterdam

7 maart 2017 -

Van 20-23 april a.s. wordt het 4de Internationale Intersekse Forum in Amsterdam gehouden. Het forum brengt activisten en organisaties uit de hele wereld die zich bezighouden met de emancipatie en het behartigen van de belangen van mensen met een intersekse-conditie bjieen.

De eerste forum-bijeenkomst werd in 2011 in Brussel gehouden. Daarna volgden bijeenkomsten in Stockholm (2012) en Malta (2013). Tijdens die laatste bijeenkomst werd de zogenaamde Verklaring van Malta aangenomen. Daarin wordt beëindiging van de discriminatie van mensen met een intersekse-conditie en het recht op lichamelijke integriteit, autonomie en zelfbeschikking geëist. Deze verklaring is daarna het uitgangspunt geworden voor internationale rapporten van de Raad van Europa en de Verenigde Naties over de eerbiediging van de mensenrechten van personen met een intersekse-conditie.

Het forum wordt georganiseerd door het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) en ILGA-World. Voor de invulling van het programma is een organisatiecomité van intersekse-leiders uit alle delen van de wereld gevormd.

Het forum is uitdrukkelijk bedoeld voor intersekse-activisten uit de hele wereld. Voor mensen voor wie de kosten van het bijwonen van het forum bezwaarlijk zijn, bestaat de mogelijkheid om een beurs aan te vragen. Beslissingen daarover worden genomen door het organisatiecomité.

[Bron/Illustratie: 4th International Intersex Forum Amsterdam]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Intersekseconditie
Tags:
, , , , ,