Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Amsterdam ondertekent Nederlandse Intersekseverklaring

30 oktober 2020 -

Amsterdam ondertekent op donderdag 30 oktober De Nederlandse Intersekseverklaring. Met het ondertekenen van deze verklaring door wethouder Rutger Groot Wassink laat de gemeente Amsterdam zien dat het zich gaat inzetten voor de acceptatie van seksediversiteit en emancipatie van intersekse personen. De Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID is blij en trots dat de hoofdstad zich op deze manier uitspreekt voor intersekse personen.

1 op de 90 mensen is intersekse, wat betekent dat er in de gemeente Amsterdam ongeveer 10.000 inwoners intersekse zijn. Voor deze mensen belooft de gemeente Amsterdam actieve inzet en een inclusief beleid. Met het ondertekenen van De Nederlandse Intersekseverklaring committeert de gemeente zich aan de volgende afspraken en voornemens:

Inzet voor zichtbaarheid
De gemeente zet zich in voor meer zichtbaarheid van seksediversiteit. Dit gebeurt door inclusieve communicatie, verspreiding van informatie over seksediversiteit, en inclusief onderzoek.

Ontwikkelen van opleidings- en bewustmakingsprogramma’s
De gemeente zet zich in voor zichtbaarheid en bewustwording rondom seksediversiteit door opleidings- en bewustmakingsprogramma’s te ontwikkelen die breed ingezet kunnen worden.

Kritische houding ten opzichte van medicaliserende instellingen
De gemeente heeft een kritische houding ten opzichte van instellingen die intersekse medicaliseren, en toont aandacht voor eigen inzet die de-medicalisering van intersekse bevordert.

Meer aandacht voor behoeften van intersekse personen
De gemeente zet zich in voor de behoeften van intersekse personen als het gaat om emancipatie en zichtbaarheid. Samen met belangenorganisaties en individuele intersekse personen worden de behoeften vertaald naar standpunten en beleid.

Ondersteunen van initiatieven die intersekse-emancipatie bevorderen
De gemeente biedt actieve ondersteuning aan initiatieven die seksediversiteit en de emancipatie van intersekse personen bevorderen.

Rutger Groot Wassink (links), wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering van de gemeente Amsterdam, en Miriam van der Have (rechts), directeur NNID, tijdens het ondertekenen van De Nederlandse Intersekseverklaring.

“NNID is verheugd dat de Nederlandse hoofdstad zich actief uitspreekt voor interseksekwesties door het toevoegen van intersekse aan beleid. Er heerst nog een taboe op intersekse, en intersekse personen hebben veelvuldig te maken met tal van sociale problemen, zoals stigmatisering, discriminatie en uitsluiting. Er is een lange weg te gaan naar de zichtbaarheid en acceptatie van intersekse personen, en het ondertekenen van De Nederlandse Intersekseverklaring is een goede eerste stap. Ik hoop dat andere gemeenten en organisaties het voorbeeld van de gemeente Amsterdam snel zullen volgen”, aldus NNID-directeur Miriam van der Have.

De gemeente Utrecht ondertekende in juni als eerste De Nederlandse Intersekseverklaring. Ondertekening van De Nederlandse Intersekseverklaring betekent dat een gemeente, instantie of bedrijf stappen zet om de acceptatie van seksediversiteit in de maatschappij, en emancipatie van intersekse personen te bevorderen.

[Bron: NNID – Foto’s: NNIN-Facebook]

Het COC ondersteunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Intersekseconditie
Tags:
, , , , , ,