Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC versterkt samenwerking met interseksebeweging

28 juni 2017 -

Het COC gaat de samenwerking met de interseksebeweging versterken. Dat besloot de Algemene Vergadering van lidverenigingen van het COC op zaterdag 24 juni in Den Bosch. Het besluit kwam tot stand in overleg met het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID).

COC en NNID slaan de handen ineen om sociale acceptatie van mensen met een intersekseconditie te bevorderen en wetgeving te verbeteren.

Zo pleiten COC en NNID samen voor een wettelijk verbod op discriminatie wegens geslachtskenmerken. Ook willen de organisaties dat intersekse personen hun geslachtsregistratie eenvoudiger kunnen wijzigen, net zoals bij transpersonen: zonder doksterverklaring en zonder rechterlijke beslissing.

COC en NNID gaan zich inzetten voor een intersekse-inclusief emancipatiebeleid, gericht op het bestrijden van vooroordelen en onwetendheid. Ook dient de kennis van (medische) professionals over intersekse te worden versterkt en moet onnodig medisch handelen worden bestreden.

Het COC integreert de emancipatie van interseksepersonen en het bestrijden van discriminatie wegens geslachtskenmerken verder in haar reguliere activiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor voorlichting op school, activiteiten voor jongeren (Jong & Out, GSA’s op school) en voor het behartigen van LHBTI-mensenrechten bij organisaties als de Verenigde Naties.

De twintig lidverenigingen van het COC besloten unaniem tot aanpassing van het COC-mandaat tijdens de Algemene Vergadering van lidverenigingen op zaterdag 24 juni in Den Bosch. Het COC gebruikt voortaan de afkorting LHBTI, voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen. In veel andere landen worden al afkortingen met de I van intersekse gebruikt.

Om meer recht te doen aan het spectrum van identiteiten in haar achterban en de samenleving, paste het COC zaterdag de formulering van haar doelstelling ook op andere punten aan. De organisatie streeft nu officieel naar gelijkheid en emancipatie ongeacht ‘seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken’. Die statutaire formulering doet, behalve aan intersekse personen, ook meer recht aan bijvoorbeeld gender non-binairen (mensen die zich niet (uitsluitend) als vrouw of man indentificeren) en panseksuelen (mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten).

COC-voorzitter Tanja Ineke is heel gelukkig met de statutenwijziging. “Het onderstreept de inclusiviteit van onze organisatie en past goed bij het streven om het verband tussen knellende gendernormen en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie aan de kaak te stellen.”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde in 2013 dat de afwijzing van gender non-conform gedrag een van de wortels is van de afwijzing van homoseksualiteit.

Intersekse personen worden geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man en vrouw. De groep krijgt te maken met ongemak, onwetendheid en onbegrip en ondervindt problemen in opleiding, werk en vrije tijd. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Medische professionals hebben vaak weinig kennis en sensitiviteit op het gebied van intersekse en er is sprake van onnodig en schadelijk medisch ingrijpen bij kinderen met ambigue geslachtskenmerken. Naar schatting van het SCP zijn er in Nederland ongeveer 85.000 mensen met een intersekseconditie.

[Bron: COC NL – Illustratie: SCP-rapport]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,