Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nederland over intersekserechten op de vingers getikt door VN Comité

11 december 2018 -

Het VN Comité tegen Foltering heeft Nederland vandaag stevig op de vingers getikt over het toestaan van onnodige en onomkeerbare chirurgie en andere medische behandelingen die worden uitgevoerd bij jonge intersekse kinderen.

COC, TNN en NNID zijn blij met het oordeel van het VN Comité over de aanbevelingen over intersekse kinderen en over de aanbevelingen aan Nederland om geweld tegen LHTI’s steviger aan te pakken. De kritiek en aanbevelingen van het comité zijn in lijn met het rapport over de situatie van LHBTI’s in ons land dat de drie organisaties in 2016 naar de VN-Mensenrechtenraad stuurden en waarover afgelopen jaar ook overleg gevoerd is met het VN Comité.

Het VN Comité is verontrust over de behandelingen die bij intersekse kinderen op zeer jonge leeftijd worden uitgevoerd. Het comité constateert dat deze behandelingen langdurig fysiek en mentaal lijden tot gevolg hebben, terwijl gewacht kan worden totdat kinderen oud genoeg zijn om zelf te beslissen over een eventuele behandeling, zonder gevolgen voor de gezondheid.

Aanbevelingen

Het VN Comité stelt in de aanbevelingen een aantal veranderingen voor die de Nederlandse overheid in gang moet zetten voor intersekse personen, waaronder het:

  • nemen van maatregelen om de lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse personen te waarborgen. Daarnaast moet het verboden worden om niet-noodzakelijke medische behandelingen, bedoeld om het geslacht van het kind vast te leggen, uit te voeren zonder de geïnformeerde instemming van het kind zelf;
  • garanderen van onpartijdige begeleiding en psychologische en sociale ondersteuning voor intersekse kinderen en hun ouders, om te voorzien in informatie over de gevolgen van mogelijke behandelingen en de mogelijkheden van het uitstellen van medische ingrepen;
  • waarborgen van het geven van volledig vrije en geïnformeerde toestemming door intersekse personen over chirurgische en andere behandelingen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat niet-urgente, onomkeerbare medische ingrepen bij intersekse kinderen worden uitgesteld totdat het kind voldoende volwassen is om zelf hier een volledig vrije en geïnformeerde beslissing over te nemen;
  • doen van onderzoek naar gevallen van chirurgische behandelingen en andere medische ingrepen die uitgevoerd zijn zonder volledige en geïnformeerde toestemming van de intersekse persoon zelf. De daders moeten worden vervolgd, en indien verantwoordelijk bevonden, worden gestraft. Daarnaast moet de overheid slachtoffers verhaalsmogelijkheden bieden, inclusief een adequate schadevergoeding.

Mijlpaal

NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, onderstreept het rapport van het VN Comité en ziet deze uitspraak als een mijlpaal voor intersekse personen in Nederland. Het is zaak dat de Nederlandse overheid nu snel werk maakt van deze aanbevelingen.

Miriam van der Have, directeur van NNID, zegt dat het al lang duidelijk was dat Nederland zich te weinig heeft ingezet om de rechten van intersekse mensen te beschermen: “Na een strijd van bijna zeventig jaar tegen onnodige operaties en andere onnodige behandelingen is het hoog tijd dat de Nederlandse overheid nu wetgeving gaat ontwikkelen.” Internationaal worden deze behandelingen al vergeleken met Vrouwelijke Genitale Verminking en aangeduid met Intersekse Genitale Verminking.

Haatmisdrijven

In het rapport van het VN Comité staan ook aanbeveling aan onze regering over de bestrijding van geweld tegen LHBTI’s. Het comité is bezorgd over meldingen waaruit blijkt dat veel LHBTI’s slachtoffer worden van haatmisdrijven vanwege hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en dat de vermoedelijke daders in ons land niet altijd voor de rechter komen. Het comité vindt dat de overheid de nodige maatregelen moet nemen om LHBTI’s beter te beschermen tegen bedreigingen en geweld (waaronder haatmisdrijven) en er voor moet zorgen dat anti-LHBTI-geweld snel, onpartijdig en diepgaand onderzocht wordt en dat de daders vervolgd en gestraft worden.

De niet-geredigeerde versie van de Concluding Observations van het VN Comité tegen Foltering kunt u HIER vinden.

[Bron: COC NL, NNID – Afbeelding: logo VN Comité tegen Foltering]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Intersekseconditie
Tags:
, , , , , ,