Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Raad van Europa kiest voor intersekserechten

21 oktober 2017 -

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft in een resolutie opgeroepen een einde te maken aan onnodige ‘normaliserende’ medische behandelingen van intersekse kinderen waar ze zelf niet mee ingestemd hebben.

In resolutie 2191 (2017) roept de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) de lidstaten op dit soort medische behandeling van intersekse personen te verbieden. Behalve in situaties waarin het leven van een kind onmiddellijk gevaar loopt, moet iedere behandeling die tot doel heeft de geslachtskenmerken van intersekse kinderen te veranderen, worden uitgesteld tot het kind zelf kan beslissen. Verder wordt in de resolutie erkend dat bewustwording bij zowel gezondheidswerkers als de samenleving noodzakelijk is, en worden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen intersekse personen die slachtoffer zijn van onnodige ‘normaliserende’ medische behandelingen waar ze niet mee ingestemd hebben een schadevergoeding toe te kennen.

Het is de eerste keer dat een dergelijke resolutie op zo’n hoog politiek niveau is aangenomen. De rapportage en de resolutie, waar het Vlaamse parlementslid Piet De Bruyn als rapporteur een jaar aan heeft gewerkt, was eerder al met algemene stemmen aangenomen door de Commissie voor Gelijkheid en Non-discriminatie van de Raad van Europa.

Voor de Europese intersekse-organisaties verenigd in OII Europe is de resolutie een belangrijke overwinning. Volgens Miriam van der Have, co-voorzitter van OII Europe en tevens directeur van het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID), wordt steeds duidelijker dat de huidige medische inzichten tot ernstige schendingen van de mensenrechten leiden.

“Het is goed dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa zo duidelijk stelling neemt en opkomt voor intersekse personen. De volgende stap is dat de regeringen van Europese landen deze bescherming ook in wetgeving gaan opnemen”, zegt Van der Have.

De nu aangenomen resolutie is het logische gevolg op de in 2013 aangenomen resolutie 1952 (2013) over het recht van kinderen op lichamelijke integriteit en de in 2015 gepubliceerde aanbevelingen van Nils Muiznieks, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. In resolutie 1952 (2013) worden de lidstaten opgeroepen ‘verder onderzoek te verrichten om kennis over de specifieke situatie van intersekse personen te vergroten, ervoor te zorgen dat niemand aan onnodige medische of chirurgische behandelingen wordt onderworpen die cosmetisch zijn in plaats van vitaal voor de gezondheid tijdens de kindertijd, de lichamelijke integriteit, autonomie en zelfbeschikking voor de betrokkenen te waarborgen, en gezinnen met intersekse kinderen voldoende begeleiding en ondersteuning te bieden’.

In ons land werken COC en NNID samen om de sociale acceptatie van mensen met een intersekseconditie te bevorderen en wetgeving te verbeteren.

[Bron: PACE, OII Europe, NNID – Foto Raad van Europa: CC-PPCOE – Foto Piet De Bruyn: CC-Vlaams Parlement]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Intersekseconditie
Tags:
, , , , , , , ,