Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Acceptatie moet op school de norm worden’

28 september 2020 -

Acceptatie van LHBTI’s en andere groepen moet op school de wettelijke norm worden. Die oproep doet het COC in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 30 september over een wetsvoorstel dat bepaalt wat scholen moeten doen om van leerlingen verantwoordelijke burgers te maken.

UPDATE 30 september 2020: de behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld i.v.m. een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis. Inmiddels dienden de Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Peter Kwint (SP) voorstellen in om het wetsvoorstel aan te passen in lijn met voorstellen van het COC.

Nu komt het nog regelmatig voor dat scholen pleiten voor afwijzing van LHBTI’s. Zo zijn er reformatorische scholen die verklaringen gebruiken waarin staat dat ‘een homoseksuele levenswijze [wordt] afgewezen’. Er zijn Islamitische scholen die jonge leerlingen voorhouden dat hun God LHBTI’s zou verafschuwen. Eén op de 3 scholen besteedt helemaal geen aandacht aan LHBTI-acceptatie, bleek onlangs uit een peiling van Rutgers.

Het COC wil dat daar een eind aan komt. Het moet ondenkbaar zijn dat scholen mensen afwijzen omdat ze Zwart, Joods of Moslim zijn. Net zo min zouden scholen mensen moeten kunnen afwijzen omdat ze LHBTI zijn.

Positieve norm

Het COC wil dat elke school in Nederland een positieve, niet-onderhandelbare norm uitdraagt en handhaaft dat iedereen wordt geaccepteerd, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur of achtergrond is.

Wetgeving die bepaalt dat acceptatie op school de norm is, is volgens het COC hard nodig. Er is nog altijd veel geweld tegen LHBTI’s. ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en LHBTI-scholieren worden veel vaker gepest dan gemiddeld. Dat leidt bij leerlingen tot gevoelens van angst en onveiligheid en kan negatieve gevolgen hebben voor schoolprestaties en hun gezondheid.

De Tweede Kamer spreekt op woensdag 30 september over het wetsvoorstel van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) over de ‘burgerschapsopdracht’ van scholen. Dit wetsvoorstel bepaalt wat scholen moeten doen om van leerlingen verantwoordelijke burgers te maken. Kern is dat de school leerlingen respect moeten bijbrengen voor de basiswaarden van de democratische samenleving.

Het COC vindt dat explicieter in de wet moet worden verwoord dat acceptatie van eenieder op school de norm is.

Zie HIER ter informatie de brief die het COC onlangs naar de Tweede Kamer stuurde met het oog op het debat over de aanscherping van de burgerschapsopdracht in het onderwijs.

[Bron: COC NL – Illustratie: COC’s GSA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,