Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Afwijzing LHBTI’s door scholen moet stoppen

9 november 2020 -

Het COC wil dat de wet afwijzing van LHBTI’s door scholen gaat verbieden. Het COC doet de oproep aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) op 9 november. De Kamer spreekt dan over de burgerschapsopdracht voor scholen.

“Iedereen moet zich op school veilig en geaccepteerd weten”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtkenmerken. Net zo onacceptabel als mensen afwijzen omdat ze bijvoorbeeld Zwart, Joods of Moslim zijn.”

Volgens Oosenbrug moeten scholen LHBTI-leerlingen juist steunen. Want ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord, LHBTI-jongeren worden vier keer vaker dan gemiddeld gepest en ze doen bijna vijf keer vaker een zelfmoordpoging.

Eerder dit jaar bleek opnieuw dat bepaalde reformatorische scholen leerlingen voorhouden dat homoseksualiteit moet worden afgewezen. Ook leggen ze leerlingen op dat hun uiterlijk in overeenstemming moet zijn met het ‘in de schepping gelegde onderscheid tussen man en vrouw’. Er zijn islamitische scholen die jonge leerlingen voorspiegelen dat hun God LHBTI’s zou verafschuwen en dat de straf voor homoseksualiteit een stenenregen en de dood is.

Minister Slob schreef eerder aan de Kamer: “Het afwijzen van mensen met een donkere huidskleur, Joodse mensen en/of LHBTI-ers op basis van hun huidskleur, geloof of seksuele geaardheid, is geen opvatting die de school mag uitdragen.” Tegelijkertijd stelt hij dat ‘scholen in een algemene identiteitsverklaring hun principes en uitgangspunten [mogen] uitdragen, onder andere op het gebied van relaties en samenleven.’ In die identiteitsverklaringen wordt een homoseksuele leefwijze vaak afgewezen, en ouders en/of kinderen worden veelal geacht daarvoor te tekenen.

Het COC roept de Kamer in een brief op om de wet over de burgerschapsopdracht voor het onderwijs aan te scherpen, zodat scholen niet langer afwijzing van LHBTI’s mogen propageren. De Kamer behandelt die wet op maandag 9 november. In de wet is vastgelegd wat van scholen wordt verwacht om van leerlingen volwaardige deelnemers aan de democratische rechtsstaat te maken

De Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) hebben inmiddels voorstellen ingediend om de wet aan te scherpen. VVD-Kamerlid Zohair El Yassini zei onlangs in de Kamer dat de vrijheid in het geding komt als scholen aan LHBTI’s vertellen dat ze gaan ‘branden in de hel’. “Dat mogen wij niet accepteren in dit land”, aldus El Yassini. Ook Vera Bergkamp (D66) vindt het ‘over een grens heen gaan’ als LHBTI-leerlingen op school te horen krijgen dat ze in de hel terechtkomen en ongelukkig worden.

[Bron: COC NL – Illustratie: COC’s GSA-Netwerk]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , ,