Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Amsterdamse jeugd vaak negatief over homoseksualiteit

25 oktober 2012 -

Ruim een vijfde van de Amsterdamse jeugd denkt negatief over lesbische en homoseksuele  schoolgenoten. Dat blijkt uit het rapport Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! dat woensdag 24 oktober jl. door GGD Amsterdam werd gepresenteerd. COC Amsterdam vindt dat het onderzoek de bittere noodzaak voorlichting over homoseksualiteit in het voortgezet onderwijs uit te breiden bewijst.

Uit het GGD-rapport blijkt dat geslacht, etnische afkomst, gezinssituatie en onderwijssoort een rol spelen bij de houding ten opzichte van homoseksualiteit.

Jongens hebben vaker een negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit dan meisjes en vooral jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst denken negatief over homoseksualiteit. Ruim vier keer zoveel leerlingen van Turkse (45,9 procent) en Marokkaanse (34,5 procent) afkomst hebben een afwijzende houding ten opzichte van homoseksualiteit als autochtone leerlingen (8,6 procent). Jongeren die bij beide ouders wonen hebben ook vaker een afwijzende houding hebben dan leerlingen die niet bij beide ouders wonen. Verder staan leerlingen van het vmbo beduidend vaker afwijzend tegenover lesbische en homoseksuele schoolgenoten dan leerlingen van het havo/vwo. Dit beeld wordt weerspiegeld in de stadsdelen: leerlingen uit Nieuw-West staan het vaakst afwijzend tegenover homoseksualiteit en leerlingen uit Centrum het minst vaak.

Niet accepteren betekent bijvoorbeeld: niet naast hem/haar willen zitten, hem/haar niet willen aanraken en geen vrienden met hem/haar willen zijn.

COC Amsterdam is verbijsterd over deze uitkomst maar tegelijkertijd ook vastbesloten met versterkte inzet voort te gaan met de voorlichting over diversiteit en homoseksualiteit op de Amsterdamse middelbare scholen.

“Dit onderzoek bewijst helaas dat de school voor homoscholieren geen vei

lige plek is en dat acceptatie van homoseksualiteit op Amsterdamse scholen een maatschappelijk probleem blijft”, zegt voorzitter Jan van Asch van COC Amsterdam. “Voor mij zijn nog té veel Amsterdamse jongens ongezond. Dat verandert pas wanneer zij het vanzelfsprekend vinden vrienden te hebben die homo zijn. Zo lang dat nog niet het geval is roepen wij iedereen op uitsluiting van homoseksuele jongeren niet langer te accepteren en er samen met ons alles aan te doen om deze negatieve houding snel te laten verdwijnen!”

Volgens Van Asch wil COC Amsterdam dan ook graag, samen met de gemeente, werken aan een concrete oplossing van dit probleem.

‘Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren!’ – Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 – geeft een beeld van de gezondheid en leefstijl van jongeren in het schooljaar 2010/2011. 

Het grootschalige gezondheidsonderzoek wordt elk jaar gehouden onder tweedeklassers op het voortgezet onderwijs.

Het rapport bevat informatie van 5300 tweedeklassers uit Amsterdam en Diemen die in de hoofdstad op het voortgezet onderwijs zitten. Die cijfers werden voor het eerst vergeleken met cijfers van de provincie.

[Bronnen: GGD Amsterdam, COC Amsterdam]

zp8497586rq
Categorie:
Jong & school
Tags:
, , ,