Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Amsterdamse LHBTI-voorlichting moet beter

11 november 2016 -

Opleidingen voor leraren en jongerenwerkers moeten vaste aandacht geven aan het onderwerp seksuele en genderdiversiteit en LHBTI-acceptatie. Dit vinden SP, GroenLinks en D66 in Amsterdam. Op hun voorstel gaat het stadsbestuur onderzoeken hoe dat het beste kan.

“Sociale acceptatie en seksuele identiteit zijn er belangrijk voor jongeren. Er zijn goed opgeleide docenten nodig om voorlichting over deze onderwerpen te geven. Het is goed dat de gemeenteraad dit voorstel unaniem steunt”, zegt SP-raadslid Nelly Duijndam.

Sinds 2012 zijn scholen verplicht voorlichting te geven over seksuele en genderdiversiteit en acceptatie van LHBTI (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele) personen. Maar uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat docentopleidingen onvoldoende aandacht besteden aan de LHBTI-acceptatie. De scholen vinden LHBTI-acceptatie vaak wel een belangrijk thema maar weten niet goed hoe ze dat kunnen bevorderen. Volgens een onderzoek van EenVandaag krijgt maar een kwart van de middelbare scholieren les over LHBTI-acceptatie.

SP-raadslid Nelly Duijndam: “De scholing over LHBTI-acceptatie begint bij de docentopleidingen en opleidingen voor jongerenwerk. Het verbeteren en stimuleren van de scholing bevordert de LHBTI-acceptatie in de stad en dit is erg belangrijk in een stad waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn.”

D66-raadslid Jan-Bert Vroege: “Docenten en jongerenwerkers hebben de taak om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Te vaak krijgen we signalen dat men seksuele diversiteit en LHBTI-acceptatie soms liever vermijd. Daarom moeten docenten en jongerenwerkers maximaal op worden voorbereid om goed met deze weerstand te kunnen omgaan.”

GroenLinks-raadslid Simion Blom: “Ondanks de geslaagde vooruitgang op het gebied van de rechten voor LHBTI’s, blijkt dat ook in Amsterdam nog een lange weg te gaan is op het gebied van acceptatie. Met betere voorlichting over seksuele diversiteit neemt de acceptatie ook toe.”

[Bron: SP Amsterdam – Foto Voorlichtingsles; Mirjam van der Linde]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,