Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Besturenraad doet beroep op Raad van State

1 maart 2012 -

De Besturenraad heeft grote, principiële bezwaren tegen het opnemen van seksuele diversiteit in de kerndoelen van het onderwijs, waardoor voorlichting over homo- en transseksualiteit vanaf het komend schooljaar verplicht wordt op alle scholen.

De christelijke onderwijsorganisatie doet daarom in een brief een oproep aan de Raad van State om dit af te wijzen.

Kerndoelen van het onderwijs worden via een Algemene Maatregel van Bestuur aangepast, maar eerst gaat zo’n voorstel naar de Raad van State voor advies. Kabinet en parlement hebben – na een jarenlange intensieve lobby van het COC – al ingestemd met de invoering van het nieuwe kerndoel.

Hellend vlak

In een ultieme poging om de invoering van het nieuwe kerndoel seksuele diversiteit tegen te houden, doet de Besturenraad daarom nu een beroep op de Raad van State.

In de brief brengt de Besturendraad bij de Raad van State onder de aandacht dat de mogelijkheid van scholen om op basis van de levensbeschouwelijke identiteit eigen, van de politieke meerderheid afwijkende inhouden over te dragen op leerlingen, een essentieel kenmerk vormt van onze democratische rechtsstaat.

Met haar voorstel de ‘aandacht voor seksuele diversiteit’ op te nemen in de kerndoelen van het onderwijs, bevindt minister Van Bijsterveldt zich volgens de Besturenraad op een ‘hellend vlak’.

Volgens de Besturenraad kan dit leiden tot een aantasting van de onderwijs- en godsdienstvrijheid, omdat het gevaar dreigt dat de politiek zich direct met de inhoud van het bijzonder onderwijs gaat bemoeien.

De Besturenraad hoopt en verwacht dat de Raad het voorstel op dit punt van een krachtig negatief advies zal voorzien.

Categorie:
Jong & school, Jouw belangen
Tags:
, ,