Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Besturenraad tegen wetsvoorstel schrappen enkele-feitconstructie

8 mei 2013 -

De Besturenraad is tegen het wetsvoorstel om de enkele-feitconstructie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling te schrappen. De koepel van christelijke scholen vindt dat scholen de mogelijkheid moeten behouden om openlijk homoseksuele docenten te weigeren. Die kunnen namelijk door hun leefwijze en persoonlijke opvattingen de identiteit en grondslag van de school niet geloofwaardig uitdragen. De Besturenraad pleit daarom voor het alternatief dat door de Raad van State is aangedragen.

Volgens de Besturenraad verstoort het wetsvoorstel om de enkele-feitconstructie te schrappen de balans tussen de grondrechten. Het wetsvoorstel gaat namelijk ten koste van het vrije benoemingsbeleid van bijzondere scholen. De Besturenraad wijst het gisteren ingediende wetsvoorstelvan D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks dan ook af en roept de politiek op om voor de alternatieve formulering te kiezen van de Raad van State.

De Besturenraad wijst er op dat de huidige AWGB scholen de ruimte biedt om onderscheid te maken als er sprake is van ‘bijkomende omstandigheden’ die er voor zorgen dat een school zijn grondslag niet kan verwezenlijken door het in dienst hebben of nemen van een personeelslid. De Besturenraad erkent dat er over deze bijkomende omstandigheden ‘veel onduidelijkheid’  bestaat.

Daarom pleit de Besturenraad voor de alternatieve formulering voor de huidige enkele-feitconstructie die door de Raad van State is voorgesteld. Die formulering geeft volgens de Besturenraad scholen de ruimte om eisen te stellen aan het personeel, zolang ‘deze eisen vanwege de aard van de onderscheiden specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend, een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen, gezien de grondslag van de instelling en de houding van goede trouw en loyaliteit die nodig zijn voor de verwezenlijking daarvan’.

De Besturenraad beklemtoont de rol van de docent als ‘identiteitsdrager van de school’. “Om de indentiteit van de school geloofwaardig uit te dragen is het relevant dat persoonlijke overtuiging en leefwijze aansluiten bij de grondslag van de school”, stelt de Besturenraad. Alleen dan is er volgens de Besturenraad sprake van een balans tussen artikel 1 (non-discriminatie) en artikel 23 (onderwijsvrijheid) van de Grondwet.

COC Nederland wees het voorstel van de Raad van State al bij verschijnen af, omdat het geen einde aan de huidige onduidelijkheid maakt. Sterker nog: het is voor LHBT-docenten én -leerlingen ‘van de regen in de drup’. De formulering van de Raad van State maakt ontslag van een docent en het van school sturen van een leerling zelfs mogelijk als zij – ongeacht seksuele gerichtheid of genderidentiteit – bijvoorbeeld meevaren op de christelijke boot tijdens de Amsterdamse Canal Parade.

[Bron: COC NL & Besturenraad]

 

 

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , ,