Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘CGB-ordeel homo-kwestie Emst zaak van algemeen belang’

20 mei 2009 -

De homoseksuele leraar die door de School met de Bijbel in Emst geschorst is, vindt het besluit van het COC om zijn zaak voor te leggen aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) nu nog niet nodig. Hij overlegt nog met zijn werkgever en houdt een stap naar de CGB daarom nog open.
COC Nederland respecteert dat standpunt, maar gaat de zaak toch nu al voorleggen bij de CGB omdat het een zaak van algemeen belang is. ‘Een oordeel van de CGB kan aan de nu volstrekt onzekere rechtspositie van homoseksuele werknemers in het bijzonder onderwijs een einde maken’, zegt Wouter Neerings, voorzitter van COC Nederland.

De betrokken leraar wil, zoals afgesproken met het schoolbestuur, samen met de school tot een voor beide partijen goede afwikkeling komen. Bovendien wijst hij er op dat hij de zaak nog altijd zelf aanhangig kan maken bij de Commissie Gelijke Behandeling.

‘Het standpunt van deze leraar begrijpen en respecteren we’, zegt Wouter Neerings, voorzitter van COC Nederland. Maar hier gaat het volgens het COC om meer dan enkel een geschil tussen deze ene werkgever en werknemer. ‘Dit is een zaak van algemeen belang, want enkel op grond van dit soort concrete gevallen kan de praktische werking van de Algemene Wet Gelijke Behandeling getoetst worden’.

De COC-voorzitter wijst er op dat er in de afgelopen jaren nauwelijks zaken aan de CGB voorgelegd zijn waarin de opvattingen in het bijzonder onderwijs over homoseksualiteit botsen met het verbod op homodiscriminatie. ‘Het gevolg daarvan is dat er ook botsende opvattingen zijn over wat er nu wettelijk wel of niet mag als het gaat om homoseksualiteit in het bijzonder onderwijs’.

Een oordeel van de CGB maakt daarom niet enkel duidelijk of deze school de Algemene Wet Gelijke Behandeling overtreden heeft, maar zal volgens COC-voorzitter Neerings ook onmiddellijk meer duidelijkheid geven aan het hele bijzonder onderwijs en aan alle homoseksuele leraren en overig onderwijspersoneel. Neerings wijst erop dat dit vooral voor de homoseksuele werknemers in het bijzonder onderwijs van groot belang is, omdat zij nu in volstrekte onzekerheid over hun rechtspositie leven.

De Algemene Wet Gelijke Behandeling geeft daarom aan belangenorganisaties zoals het COC nadrukkelijk de mogelijkheid om op grond van dat algemeen belang zaken voor te leggen aan de CGB.

Omdat zaken bij de CGB niet op stel en sprong behandeld worden, gaat het COC er vanuit dat dit het nu lopende overleg tussen de school en de leraar niet in de weg zal zitten. ‘Dat overleg verstoren we daarmee dus niet, maar we volgen de ontwikkelingen natuurlijk wel met belangstelling’, zegt COC-voorzitter Neerings.

Categorie:
Jong & school
Tags: