Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Christelijke lesmethode over homoseksualiteit heeft effect

16 juni 2013 -

De christelijke lesmethode ‘Homo in de klas’ heeft enkele jaren later nog effect op de houding en het standpunt van leerlingen over homoseksualiteit. Dat blijkt uit onderzoek van Henriëtte Boersma.

De christelijke lesmethode ‘Homo in de klas’ is ontwikkeld door LCC-projecten, een samenwerkingsverband van christelijke LHBT-organisaties waarin CHJC, ContrariO en het Landelijk Koördinatiepunt groepen geloof en homoseksualiteit (LKP) participeren. De lesmethode wordt sinds een aantal jaren toegepast in de derde klassen van het gereformeerd middelbaar onderwijs. Ondermeer al vijf jaar op het Guido de Brés College in Amersfoort, waar Henriëtte Boersma als vertrouwenspersoon werkzaam is. Belangrijk onderdeel van het lesmethode is een gastles door een christelijke homo.

Henriëtte Boersma onderzocht voor haar master Educational Leadership welk effect  ‘Homo in de klas’ heeft op vierde-, vijfde en zesdeklassers. Het beeld blijkt niet helemaal eenduidig, maar het belangrijkste is volgens Boersma dat leerlingen voor het eerst iemand ontmoeten die zelf homo is. ‘Dat maakt hen bescheidener in hun oordeel’, zegt Boersma. Uit haar onderzoek blijkt leerlingen drie jaar later nog steeds weten dat die ontmoeting hun houding heeft veranderd.

Boersma heeft vastgesteld dat 23 procent van deze leerlingen hun houding ten opzichte van homoseksualiteit hebben veranderd. Van de leerlingen laat 38 procent weten dat ze tijdens de lessen voor het eerst het persoonlijke verhaal van een homo hoorden. Opmerkelijk is wel dat leerlingen na de lessen juist vaker het scheldwoord ‘homo’ gebruiken. Boersma denkt niet dat ze dat scheldwoord daadwerkelijk vaker gebruiken, maar dat ze zich daar meer van bewust van worden. De lessen brengen volgens Boersma ‘een behoorlijke verandering’ aan in de opvattingen van leerlingen. Zo denken bijvoorbeeld veel leerlingen voor de gastles dat ze er last van zullen hebben als een buurman homoseksueel is. “Ze zeggen dat terwijl ze helemaal geen homo kennen’.

In het onderzoek blijkt dat het effect van verandering duidelijker is bij havo-leerlingen dan bij vwo’ers.  Boersma kan dat niet helemaal verklaren, maar denkt dat de negatieve houding tegenover homoseksualiteit bij vwo’ers subtieler is, dat ze al vooraf meer sociaal gewenste antwoorden gaven. “In onderzoeken wordt dat moderne homonegativiteit genoemd”, zegt Boersma. Daarbij is er een verschil tussen wat je zegt en wat je doet.

Overigens hebben niet alleen de gastlessen effect. Leerlingen in het gereformeerd onderwijs komen ook steeds meer via andere kanalen in aanraking met de persoonlijke verhalen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen. Boersma wijst er op dat er in kerken steeds vaker over wordt gesproken en dat ook het tv-programma ‘Uit de kast’ van Arie Boomsma invloed heeft, omdat daarin ook christenen aan het woord komen met dezelfde overtuiging als de leerlingen.

Christelijke scholen hebben zich verzet tegen de invoering van de verplichte aandacht in het onderwijs voor seksuele diversiteit. Boersma begrijpt die houding wel, maar zegt ook: ‘Het gaat om onze naaste, die we moeten liefhebben als onzelf”. In de christelijke lesmethode ‘Homo in de klas’ vindt een ontmoeting plaats. “Daar moeten we niet bang voor zijn”.

[Bron: Nederlands Dagblad – Illustratie: Homo in de klas]

 

 

 

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , , , , , , ,