Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: Introduceer verplichte voorlichting in het mbo

9 februari 2016 -

Introduceer verplichte voorlichting over LHBT’s in het mbo, op docentenopleidingen en op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 9 februari met minister Jet Bussemaker over het Emancipatiebeleid.

Voorlichting over LHBT’s is nog niet verplicht in het mbo, terwijl juist daar veel sprake is van homonegativiteit. Minder dan de helft van de mbo-leerlingen (45%) vindt hun studieomgeving ‘homovriendelijk’.

Ook op docentenopleidingen is LHBT-voorlichting niet verplicht, terwijl docenten zelf wél verplicht zijn om voorlichting te geven op basis- en middelbare scholen. Docenten krijgen in hun opleiding vrijwel nooit uitgelegd hoe ze goede LHBT-voorlichting moeten geven.

Toen voorlichting over LHBT’s in 2012 – na een jarenlange strijd van het COC – verplicht werd op basis- en middelbare scholen, beloofde de regering dat die verplichting ook zou gaan gelden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dat is nog altijd niet het geval, ondanks een oproep van LHBT-organisaties op de eilanden.

Safe houses

In haar brief vraagt het COC de Kamer opnieuw om te zorgen voor veiligheid voor LHBT’s in de noodopvang voor asielzoekers. Het COC wil onder meer dat er vertrouwenspersonen komen waar LHBT’s klachten kunnen indienen en dat LHBT’s die daaraan behoefte hebben, terecht kunnen in aparte safe houses.

Tenslotte roept het COC de Kamer op om ‘handen en voeten’ te geven aan de aanpak van geweld tegen LHBT’s. De veiligheid van LHBT’s is sinds 2015 topprioriteit van politie en justitie, maar volgens het COC neemt de regering nog onvoldoende initiatieven om hier concreet invulling aan te geven. Het aantal door de politie geregistreerde incidenten van LHBT-discriminatie nam toe van 428 in 2009 naar 1.403 in 2014.

[Bron: COC NL – Foto Jet Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,