Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil aandacht voor acceptatie in docentenopleidingen

10 december 2021 -

COC Nederland wil dat er in docentenopleidingen en opleidingen voor jeugd- en jongerenzorg meer aandacht komt voor het bevorderen van LHBTI-acceptatie. Daarmee reageert de belangenorganisatie op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de situatie van lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) tieners, dat verschijnt op Paarse Vrijdag.

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat LHB tieners (11-16 jaar) meer problemen ervaren dan heteroseksuele tieners. Ze worden vaker gepest en voelen zich daardoor drie keer vaker ongelukkig. Biseksuele tieners ervaren binnen de LHB-groep de meeste problemen.

Om de problemen aan te pakken onderstreept het SCP het belang van een veilige omgeving en aandacht voor acceptatie op school en in de jeugd- en jongerenzorg. En hoewel scholen inmiddels verplicht zijn om aandacht te besteden aan LHBTI-acceptatie, geldt dat nog niet voor de meeste opleidingen voor docenten en jeugdzorgmedewerkers. Het COC wil dat daar verandering in komt.

‘Verdrietig’

‘Hoewel het helaas geen verrassing is, is het elke keer weer verdrietig om te zien dat teveel van onze lesbische, homoseksuele en biseksuele tieners niet gelukkig zijn,’ reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Docenten en jeugdzorgmedewerkers kunnen helpen de problemen op te lossen, daarom zou dit een verplicht onderdeel van hun opleidingen moeten worden.’

Bevorderen van acceptatie van (gender- en seksuele) diversiteit is al een verplicht onderwerp op pabo’s en tweedegraads docentenopleidingen, maar nog niet op universitaire docentenopleidingen (ulo’s) en eerstegraads docentenopleidingen. Ook dit het geen onderdeel van opleidingen voor jeugd- en jongerenzorgmedewerkers.

Het COC bepleit ook dat er op scholen zelf meer en betere aandacht voor acceptatie komt. In de wet moet duidelijker worden vastgelegd hoe scholen acceptatie van (seksuele- en gender-) diversiteit moeten bevorderen. Bovendien moet er volgens de belangenorganisatie een einde komen aan afwijzing van LHBTI personen door bepaalde (orthodoxe) scholen.

Jong&Out

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat veel LHB-jongeren online steun zoeken en vinden. Als keerzijde daarvan beschrijft het SCP dat deze tieners regelmatig te maken krijgen met online pesten en conflicten.

Het COC ontwikkelde daarom de Jong&Out-app. Dat is ’s werelds eerste veilige ontmoetings-app voor LHBTI-jongeren. Op de app wordt strikt toegezien op regels voor een veilige en fijne omgeving voor LHBTI-jongeren. Zo wordt gecontroleerd of de deelnemers echt 18 jaar of jonger zijn en wordt er opgetreden tegen pesten. Jong&Out organiseert ook gezellige activiteiten waar tieners leeftijdgenoten kunnen leren kennen.

Goed nieuws

In het SCP-rapport staat ook goed nieuws. Zo is het deel van de LHB jongeren dat psychische problemen heeft in vier jaar gedaald van 53% naar 43%, al is dat nog steeds een fors percentage. Verder is er een grote afname van zowel LHB- als heteroseksuele jongeren die op school gepest worden: voor beide groepen geldt dat dit deel ongeveer gehalveerd is.

Tenslotte blijkt ook uit dit onderzoek weer dat dat er op scholen met een Gender & Sexuality Alliance (GSA) minder gepest wordt en het klimaat positiever is ten opzichte van LHB’s. Op de dag dat het SCP-onderzoek verschijnt, viert een half miljoen scholieren uit COC’s GSA Netwerk Paarse Vrijdag voor acceptatie op school.

In het SCP-onderzoek is geen aandacht voor transgender, intersekse, en non-binaire personen. Het COC betreurt dat, omdat bekend is dat ook deze jongeren regelmatig problemen ondervinden. De organisatie COC drong er deze week bij de Kamer en het ministerie van OCW op aan om meer aandacht aan deze groepen te besteden.

[Bron: COC Nederland – Illustratie: GSA]

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school
Tags: