Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil intensiever antipestbeleid op school

24 mei 2013 -

COC Nederland roept de Tweede Kamer op om meer maatregelen te treffen tegen LHBT-pesten op school. De Kamer spreekt dinsdag met staatssecretaris Sander Dekker (OCW) over het pestbeleid.

Het COC schrijft in een oproep aan Kamerleden dat intensivering van het pestbeleid hard nodig is en doet daartoe concrete voorstellen.

Het COC pleit onder meer voor een Gay-Straight Alliance op elke middelbare school in Nederland. Er zou meer moeten gebeuren om LHBT-vijandigheid al op de basisschool te bestrijden. Het COC wil dat de Onderwijsinspectie intensief gaat toezien op de invoering van voorlichting over die sinds 1 december jl. verplicht is op basis- en middelbare scholen.

Het COC roept de regering op om in gesprek te gaan met educatieve uitgeverijen over het integreren van seksuele diversiteit in lesmaterialen. Ook wil het COC dat voorlichting over LHBT’s verplicht wordt in het middelbaar beroepsonderwijs en op lerarenacademies.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek onlangs dat slechts 5 procent van alle middelbare scholieren meent dat LHBT’s op school altijd open kunnen zijn over hun identiteit. Bekend was al dat driekwart van de LHBT-jongeren te maken krijgt met ‘homopesten’. ‘Homo’ is één van de meest gebruikte scheldwoorden op de middelbare school en suïcidecijfers liggen onder LHBT-jongeren tot vijf keer hoger dan gemiddeld.

Het pestbeleid waarover de Tweede Kamer dinsdag spreekt is neergelegd in een brief  van staatssecretaris Dekker van 25 maart jl.

[Bron/Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
homepage, Jong & school
Tags:
, , , , , , , , , , ,