Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil onderzoek verplichte voorlichting

19 december 2013 -

COC Nederland wil dat de Inspectie van het Onderwijs alsnog gaat onderzoeken of scholen verplichte voorlichting over LHBT’s* invoeren. Minister Bussemaker (OCW) vindt dergelijk onderzoek onnodig, zo schreef zij deze week aan de Tweede Kamer.

‘Nu voorlichting eindelijk verplicht is, willen we ook weten of scholen er echt mee aan de slag zijn gegaan,’ zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Daarvoor is gericht onderzoek onmisbaar.’

De Tweede Kamer vroeg minister Bussemaker in juni 2013 uitdrukkelijk om onderzoek naar de invoering van verplichte voorlichting. In een breed gesteunde motie verzochten de Kamerleden Dijkstra (D66) en Tamara Venrooy-Van Ark (VVD) om de invoering van verplichte voorlichting op 8000 scholen in Nederland gedurende tenminste vijf jaar lang te monitoren.

Bussemaker schrijft nu in een brief aan de Kamer dat ze een dergelijk thematisch onderzoek niet nodig acht.

De Tweede Kamer vroeg de minister ook om nader onderzoek naar de problemen voor LHBT’s in het MBO en het VMBO. Juist op deze schooltypen rapporteren jongeren het meest dat ze te maken krijgen met homonegativiteit. Voorlichting is nog niet verplicht in het MBO. Ook over de situatie in het MBO en VMBO acht de minister aanvullend onderzoek niet nodig.

Voorlichting over LHBT’s is verplicht op alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs sinds 1 december 2012.

Tot voor kort kreeg ongeveer tweederde van de middelbare scholieren in Nederland nooit voorlichting over LHBT’s. Driekwart van de LHBT-jongeren wordt gepest wegens haar/zijn seksuele identiteit en slechts 5 procent van de middelbare scholieren meent dat je op school tegenover iedereen uit de kast kunt komen. Volgens ruim 80 procent van de LHBT-jongeren zou juist voorlichting helpen om de situatie van LHBT’s te verbeteren.

*LHBT’s: lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders

[Bron: COC NL – Foto voorlichting: COC Midden-Nederland]

 

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , ,