Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil snel einde aan afwijzing van LHBTI personen door scholen

27 mei 2022 -

COC Nederland roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) op om snel een einde te maken aan afwijzing van LHBTI personen door religieuze scholen. Het televisieprogramma Pointer onthulde op 27 mei dat er nog altijd zeker 36 reformatorische scholen zijn die verklaringen hanteren waarin LHBTI personen worden afgewezen.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug noemt zulke verklaringen ‘onacceptabel’. ‘Hoe kun je voor LHBTI leerlingen en docenten ooit een veilig klimaat creëren als je ouders en kinderen al bij de schooldeur voor afwijzing laat tekenen?’, aldus Oosenbrug.

Oosenbrug roept minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) op om snel een einde aan de anti-LHBTI verklaringen te maken.

Dat er aan die verklaringen een einde moet komen, is afgesproken in COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat wordt volgens het coalitieakkoord uitgevoerd. Ook de Tweede Kamer vroeg bij herhaling om een einde aan de gewraakte verklaringen, met breed gesteunde moties van SP, Volt en BIJ1.

Dat alles is al meer dan een jaar geleden. Minister Wiersma beloofde in maart om de Kamer ‘voor de zomer’ van 2022 te informeren wat het kabinet gaat doen aan de zogenaamde identiteitsverklaringen.

Uit het onderzoek van Pointer blijkt dat zeker 36 reformatorische scholen identiteitsverklaringen hanteren waarin LHBTI personen worden afgewezen. Dat zijn nog meer dan de 29 scholen die twee jaar geleden al zulke verklaringen hanteerden.

In de identiteitsverklaringen van reformatorische scholen staat onder meer dat seksualiteit alleen mag in het ‘huwelijk tussen één man en één vrouw’. Ook laten de verklaringen weinig ruimte voor non-binaire en transgender personen. Leerlingen moeten in hun kleding ‘het in de schepping gelegde onderscheid tussen man en vrouw’ tot uitdrukking brengen. Ouders en/of leerlingen moeten de identiteitsverklaringen onderschrijven om op de school te worden toegelaten.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau worden LHBTI leerlingen op school tot drie keer vaker gepest dan niet-LHBTI leerlingen. Gelovige LHBTI-jongeren worden vaker (27%) gepest dan niet-gelovige LHBTI-jongeren (20%).

Op aandringen van het COC werd in 2021 de burgerschapswet vastgelegd dat elke school moet zorgen voor veiligheid en acceptatie van LHBTI personen in de klas.

In COC’s Regenboogakkoord, dat volgens het coalitieakkoord wordt uitgevoerd, is afgesproken dat het kabinet met spoed een einde maakt aan verklaringen van scholen waarin LHBTI personen worden afgewezen. Ook bepaalt het akkoord dat het kabinet de regelgeving aanscherpt opdat ‘er een einde komt afwijzing van LHBTI’s door scholen’.

Het COC riep eerder ook op tot optreden tegen een lesmethoden van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) waarin LHBTI personen worden afgewezen.

Bron: COC NL – Illustratie: COC’s GSA-Netwerk

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school
Tags: