Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil stevig anti-pestbeleid

28 februari 2013 -

COC Nederland wil dat de regering een stevig anti-pestbeleid gaat voeren om de situatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren op school te verbeteren. Dat schrijft COC-voorzitter Tanja Ineke vandaag, mede namens LHBT-jongerenorganisatie Expreszo, aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW.

In de brief wijst de COC-voorzitter er op dat ongeveer driekwart van de LHBT-jongeren te maken krijgt met ‘homopesten’ en andere antihomo-uitingen. De middelbare school is geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen en suïcidecijfers liggen in deze groep tot vijf maal hoger dan gemiddeld. Volgens recent onderzoek is er een direct verband tussen homopesten en zelfmoord onder LHBT-jongeren. (Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, American Journal of Public Health.)

Het COC dringt er onder meer op aan dat de regering laat onderzoeken of scholen daadwerkelijk aan de slag gaan met voorlichting over LHBT’s, die sinds 1 december 2012 verplicht is. Ook wil het COC dat er in schoolboeken meer aandacht komt voor LHBT’s, dat er meer voorlichting komt in het middelbaar beroepsonderwijs en dat docentenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan LHBT’s en het bestrijden van pesten.

Verder wil het COC dat de regering de ondersteuning van LHBT-jongeren op school intensiveert. Zo zou er op elke middelbare school een Gay-Straight Alliance (GSA) moeten zijn, een groepje van hetero- en LHBT-leerlingen die samen werken aan een LHBT-vriendelijk klimaat.

Het reguliere anti-pestbeleid zou volgens het COC gescand moeten worden op LHBT-sensitiviteit, want wat werkt tegen pesten wegens culturele achtergrond of handicap, werkt niet per definitie ook tegen pesten wegens seksuele voorkeur of genderidentiteit. Het COC pleit voor integraal pestbeleid waarbij alle docenten en betrokkenen in en rond de school worden ingezet, want ‘pesten verdwijnt niet met een eenmalige les van een uur.’

Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd de Tweede Kamer in maart te zullen informeren over een plan van aanpak voor pesten in het onderwijs.

Zie HIER de brief van het COC aan het ministerie van OCW.

[Bron: COC NL – Foto Staatssecretaris Dekker – Rijksoverheid.nl]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , ,