Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Debat en presentatie onderzoek jeugdzorg

24 juni 2014 -

Op donderdag 26 juni a.s. wordt tijdens het Midzomergracht Festival in Utrecht het debat ‘Jezelf zijn in de jeugdzorg: kan dat?’ gehouden n.a.v. de presentatie van het onderzoek over homo- en biseksualiteit in de jeugdzorg ‘Het gaat niet over seks’. Aan het debat wordt namens COC Nederland deelgenomen door Manon van Linschoten, projectleider Zorg.

Tot nu toe was geen onderzoek gedaan naar hoe de jeugdzorg omgaat met homo- en biseksualiteit. In opdracht van Movisie zijn diverse jeugdzorgmedewerkers geïnterviewd voor het rapport ‘Het gaat niet over seks’. Jeugdzorgmedewerkers willen ingrijpen bij homofobie, maar blijken het vaak lastig te vinden om homoseksualiteit bespreekbaar te maken en missen kennis voor het begeleiden van jongeren die hiermee worstelen.

Op donderdag 26 juni a.s. tijdens het Midzomergracht Festival in Utrecht wordt het onderzoeksrapport gepresenteerd en gaan experts in debat over de vraag: hoe kunnen lesbische, homo en bi-jongeren zichzelf zijn in de jeugdzorg?

Het gaat niet over seks

Als een jongere in de residentiële jeugdzorg woont dan is dat de plek waar hij of zij thuis is. De plek waar idealiter alles besproken kan worden. Maar opvallend is dat de jeugdzorgmedewerkers bij een homovriendelijk klimaat vooral denken aan seksuele voorlichting of beleid rondom seksualiteit. Onderzoeker Sophie van Denzel: “Respectvol met elkaar omgaan heeft eigenlijk weinig met seks te maken. Het gaat over ruimte voor verschillen en jezelf niet anders voor te hoeven doen dan je bent.”

Hakken zijn verboden

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren in de residentiële jeugdzorg vervelende opmerkingen maken over homoseksuele mannen, lesbische vrouwen of biseksuelen. Jeugdzorgmedewerkers grijpen dan meestal in, want van homofobie zijn ze niet gediend. Maar het wordt lastiger wanneer jongens zich vrouwelijk of meisjes zich mannelijk gedragen. Zo vertelde éën van de groepswerkers dat een jongen op de groep geen hakschoenen mocht dragen omdat dit gezien werd als provocerend gedrag.

Anders of normaal

Een andere groepswerker vertelde dat na de aanmelding van een homojongen, gesproken werd over het aanpassen van de logeerregels. “Homo’s gaan met veel jongens naar bed, dus moest hij drie maanden wachten totdat hij zijn vriend mocht uitnodigen”, vond een collega. Toch vinden de meeste jeugdzorgmedewerkers homo- en biseksualiteit bij uitstek iets waar je ‘normaal’ over moet doen. Met als keerzijde dat hierdoor het onderwerp soms onbesproken blijft: “Wat normaal is hoef je toch niet bespreekbaar te maken?”

Bespreekbaar maken

Onderzoeker Anna van Driel: “Een deel van de groepswerkers zoekt naar manieren om het thema op een luchtige maar duidelijke manier op de agenda te zetten. De motivatie is er, maar het ontbreekt nog aan kennis en handvatten om dit vorm te geven.”

In opdracht van het ministerie van VWS gaan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie daarom een vervolgonderzoek doen naar de bespreekbaarheid van seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening. Het eerste exemplaar van het rapport wordt dan ook aangeboden aan Kees Bakker, Raad van Bestuur van het NJi.

Debat: ‘Jezelf zijn in de jeugdzorg: kan dat?’

De presentatie van het onderzoeksrapport vindt plaats tijdens het  debat ‘Jezelf zijn in de jeugdzorg: kan dat?’ in het kader van het Midzomergracht Festival. Diverse experts gaan deze avond onder leiding van Movisie met elkaar en het publiek in debat over de uitkomsten van het rapport.

Aan het panel nemen deel:

  • Manon Linschoten, projectleider Zorg van COC Nederland
  • Pieter Paul Bakker, senior medewerker Participatie en Veilig Opgroeien, NJi
  • Merel van Dorp, hoofdredacteur Jeugd en Co
  • Steffen van Noesel, gedragswetenschapper en coördinator residentiële behandelgroep Lijn5

Beleidsmakers, hulpverleners, ervaringsdeskundigen, studenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op donderdag 26 juni 2014 vanaf 19.30 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht. Ga voor meer informatie naar Facebook-DebatJeugdzorg.

Download het onderzoeksrapport

‘Het gaat niet over seks. Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening’ is het afstudeeronderzoek van Sophie van Denzel, Anna van Driel en Myrthe Vogel, studenten Sociaal Psychische Hulpverlening, Hogeschool Utrecht.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Movisie en begeleid door Hanneke Felten en Maurits Boote. Vanaf 27 juni is het rapport gratis te downloaden via Iedereenisanders.nl/ondersteuners.

[Bron/Illustratie: Movisie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,