Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Dekker wil lessen burgerschap verbeteren

7 februari 2017 -

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD) wil de lessen burgerschap verbeteren. Zijn doel is dat scholen meer gericht aandacht gaan besteden aan de democratische rechtsstaat en onze waarden en normen zoals ze vastgelegd zijn in onze Grondwet. Het gaat om onderwerpen als democratie, homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting.

De staatssecretaris schrijf dat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij reageert op een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de lessen burgerschap.

Het COC vindt het positief dat staatssecretaris Dekker de burgerschapslessen op school wil verbeteren. De belangenorganisatie bepleit dat docenten in hun opleiding verplicht worden te leren hoe ze LHBTI-acceptatie op school kunnen bevorderen. Ook werkt het COC met LHBTI-jongeren aan een standaard voor het op goede wijze bevorderen van LHBTI-acceptatie op school.

Aandacht voor burgerschap is sinds 2005 verplicht in het basis- en voortgezet onderwijs, maar scholen doen dat weinig doelgericht, concludeert de Onderwijsinspectie. Onderwerpen als democratie, homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid komen ook te weinig aan de orde. Verder vertonen de activiteiten weinig verband, is er geen planmatige aanpak en formuleren scholen niet wat ze leerlingen willen leren. Volgens de Inspectie zijn de scholen van goede wil en voldoen ze strikt genomen aan de wet, maar slagen ze er niet goed in burgerschapsonderwijs vorm te geven omdat de wettelijke opdracht daarvoor te vaag is.

“Scholen worstelen met dit soort onderwijs”, concludeert staatssecretaris Dekker. “Ze hebben behoefte aan meer houvast en duidelijkheid. Daarom gaan we in de wet vastleggen dat leraren in de klas aandacht moeten geven aan onze kernwaarden.”

Volgens Dekker is het belangrijker dan ooit om ‘glashelder’ duidelijk te maken wat Nederlandse kernwaarden zijn. “Ik wil dat bij leerlingen doordringt wat het betekent om Nederlander te zijn, om in dit land te wonen en daar trots op te zijn. Dat dit een land is waar je kunt zeggen wat je wilt. Dat je verliefd kunt worden op wie je wilt. Dat je zelf bepaalt hoe je eruit ziet. Dat je een hoofddoek kunt dragen, maar die ook kunt afdoen”, aldus Dekker.

Het ministerie van Onderwijs gaat in de komende periode samen met het onderwijsveld werken aan versterking van burgerschap. Belangrijke stap in dat proces is volgens Dekker het helder formuleren van de kern van de lessen burgerschap.

“De gemeenschappelijke basis van onze samenleving wordt gevormd door de principes van de democratische rechtsstaat, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Gedeelde waarden en een gedeelde nationale identiteit, zoals de Inspectie aanbeveelt, vormen de kern van burgerschap in het funderend onderwijs, waaraan scholen moeten bijdragen”, stelt Dekker.

Het rapport van de Onderwijsinspectie over het burgerschapsonderwijs lijkt aan te sluiten bij het resultaat van afgelopen week gepubliceerde enquête onder leraren door DUO Onderwijsonderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat een op de negen leraren in het voortgezet onderwijs onderwerpen als terrorisme en homoseksualiteit uit de weg gaat. Uit het Inspectierapport kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit, dat in 2016 verscheen, bleek dat scholen het bevorderen van LHBTI-acceptatie (verplicht sinds 2012) weliswaar belangrijk vinden, maar dat de kwaliteit van hun lessen hierover veel te wensen overlaat.

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Dekker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Jong & school, Politiek
Tags:
, ,