Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Dinsdag Actie voor Voorlichting en tegen Weigerambtenaar

24 juni 2011 -

COC Nederland organiseert op dinsdag 28 juni 2011 om 9.15 uur een demonstratie voor de Tweede Kamer in Den Haag, onder het motto ‘weiger de weigerambtenaar’ en ‘voorlichting op elke school’. UPDATE De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over moties over deze kwesties. Tijdens de demonstratie wordt met Kamerleden gesproken om de uitkomst van die stemmingen in te schatten.

De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over een voorstel om voorlichting over homo- en transseksualiteit verplicht te stellen op elke school in Nederland. Ook wordt besloten over het per direct afschaffen van het fenomeen weigerambtenaar, de ambtenaar die weigert paren van gelijk geslacht te trouwen. Het is nog niet zeker of deze moties een meerderheid halen.

‘Als de voorstellen een ruime meerderheid halen, dan kan het kabinet ze niet meer zomaar naast zich neer leggen. We werken hier al lang naar toe in onze gesprekken met parlementariërs. Bij de actie kan je de Kamerleden zelf laten zien hoe belangrijk je deze zaken vindt. Samen kunnen we dinsdag het verschil uitmaken’.

Voorafgaande aan de stemming dinsdagmiddag werd met Kamerleden gesproken. VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert maakte duidelijk dat de VVD voor de motie voor verplichte LHBT-voorlichting zal stemmen. Daarmee zou die motie – met de verdere steun van D66, GroenLinks, PvdA en SP – een meerderheid hebben.

In 2009 nam de Tweede Kamer, op verzoek van het COC, al een voorstel aan om voorlichting verplicht te stellen op elke school. Minister Van Bijsterveldt liet op 12 april jl. weten dat voorstel niet uit te voeren.
Dinsdag Actie voor Voorlichting en tegen Weigerambtenaar
Daarop startte het COC een nationale internetpetitie voor verplichte LHBT-voorlichting op scholen. Nog niet getekend? Doe dat dan nog snel!

Op 1 april 2007 tekende het COC op het Homomonument een convenant met VVD, PvdA, D66, SP en GroenLinks tot afschaffing van de weigerambtenaar. Deze partijen zouden ook nu goed moeten zijn voor een ruime Kamermeerderheid.

Maar of een motie om de weigerambtenaar af te schaffen dinsdag ook een meerderheid krijgt is twijfelachtig. Waarschijnlijk wordt door de coalitiepartijen gewacht tot eind oktober – dan komt het kabinet met een standpunt over het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) waarin voor wettelijke maatregelen tegen weigerambtenaren gepleit wordt.

ACTIE VOOR VOORLICHTING en TEGEN WEIGERAMBTENAAR

Wanneer: dinsdag 28 juni 2011 – 09.15 uur
Waar: voor de Tweede Kamer, Plein 2 te Den Haag

Deze actie wordt ondersteund door LHBT-jongerenorganisatie Expreszo.

Zie ook:

Moties LHBT-emancipatie – dinsdag 28 juni stemmingen

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.

Categorie:
Jong & school, Jouw belangen
Tags:
, , ,