Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Drieduizend scholen doen mee aan Paarse Vrijdag 2022

8 december 2022 -

Op 9 december doet een recordaantal van bijna drieduizend scholen mee aan Paarse Vrijdag. Honderdduizenden scholieren, studenten en docenten in heel Nederland dragen dan paars en organiseren activiteiten om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Paarse Vrijdag is een initiatief van COC Nederland.

Paarse Vrijdag wordt dit jaar gevierd op ruim 1700 basisscholen, 1000 middelbare scholen en mbo’s en op naar schatting 200 hbo- en universiteitslocaties. De gratis Paarse Vrijdagpakketten die het COC beschikbaar stelt voor middelbare scholen en mbo’s, waren in november al binnen enkele dagen uitverkocht.  

Behalve dat scholieren, studenten en docenten paars dragen, zelf allerlei activiteiten organiseren en de school versieren, organiseert COC dit jaar ook weer een aantal landelijke activiteiten.

Grote Paarse Vrijdag Spelshow

Zo is er voor de bovenbouw van de basisschool De Grote Paarse Vrijdag Spelshow. Deze educatieve, interactieve quiz gaat over thema’s als jezelf zijn, verliefdheid, vriendschap en familie. Scholieren en leerkrachten kunnen meedoen, en de quiz in klas via deze link samen kijken. De Spelshow wordt gepresenteerd door Ridder van Kooten (bekend van Kinderen voor Kinderen) en Mitch Wolterink (Koos en Moos).

Basisscholen doen dit jaar voor de derde keer mee aan Paarse Vrijdag. In 2020 deden vijfhonderd basisscholen mee, inmiddels zijn dat er ruim 1700.

Leerkrachten nemen op de basisschool het initiatief. ‘Een kind kan twee moeders hebben, je buurman kan op mannen vallen,’ zegt meester Joost, één van de leerkrachten die Paarse Vrijdag organiseert op een basisschool in Amsterdam, over zijn motivatie om mee te doen. ‘Het is belangrijk dat we staan voor de acceptatie en veiligheid van álle leerlingen.’

Talkshow voor middelbare scholieren

Voor de middelbare school en het mbo ontwikkelde het COC de Paarse Vrijdag Talkshow. In de show gaat influencer en presentatrice Lotte van Eijk (instagram: @Lovaeij) met scholieren in gesprek over thema’s als identiteit, queerness, gender, seksediversiteit en geloof. Een laagdrempelige manier om seksuele, gender- en seksediversiteit bespreekbaar te maken in de klas. De show kan je hier kijken.

Natuurlijk organiseren de middelbare scholieren van COC’s GSA Netwerk dit jaar zelf ook weer tal van andere activiteiten op hun middelbare school of mbo. Ook op hbo’s en universiteiten organiseren veel studenten activiteiten op Paarse Vrijdag. 

Hard nodig

Aandacht voor seksuele, gender- en seksediversiteit op school is nog altijd hard nodig. LHBTI+ scholieren worden veel vaker gepest dan andere scholieren en soms pesten docenten zelfs mee. ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en 14% van de scholen doet niets om LHBTI+ acceptatie te bevorderen, terwijl dat sinds 2012 verplicht is. Zelfmoordcijfers onder LHBTI+ jongeren liggen bijna vijf keer hoger dan gemiddeld.

Paarse Vrijdag wordt georganiseerd door COC’s GSA Netwerk en met leerkrachten en scholieren. Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op school de vrijheid heeft om te zijn wie die is, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. GSA’s organiseren daarvoor activiteiten zoals Paarse Vrijdag, met steun van COC Nederland. Er zijn GSA’s op circa 80 procent van de middelbare scholen in Nederland. De eerste Paarse Vrijdag in Nederland werd door COC geinitieerd in 2010; toen deden er in totaal 150 scholen mee.  

Categorie:
homepage, Jong & school
Tags: