Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Expreszo start meldpunt slechte LHBT-voorlichting

16 juli 2014 -

Vanaf woensdag 16 juli 2014 kunnen scholieren uit het primair en voortgezet onderwijs melding doen van slechte voorlichting over lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) op hun school. LHBT-jongerenvereniging Expreszo opent dit meldpunt naar aanleiding van tips van jongeren over slechte voorlichting.

Na jarenlange strijd van COC en Expreszo, zijn alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs sinds december 2012 verplicht om voorlichting te geven over LHBT’s. Volgens de wet moeten scholen leerlingen bijbrengen om respectvol om te gaan met seksuele diversiteit.

Expreszo, de organisatie die landelijk opkomt voor de belangen van LHBT-jongeren, krijgt echter regelmatig tips van jongeren die meldden dat hun school geen of slechte voorlichting geeft. Vanaf vandaag kunnen scholieren daarvan melding doen op Expreszo-Meldpunt Slechte Voorlichting.

Het meldpunt is opgezet in samenwerking met COC Nederland, dat al lang actief is op het gebied van LHBT-acceptatie op scholen in de vorm van o.a. De Roze Olifant. Wanneer uit het meldpunt van Expreszo blijkt dat er dringend ingrijpen vereist is op een bepaalde school, dan waarschuwt de vereniging de Roze Olifant zodat er direct actie ondernomen kan worden.

Op aandringen van COC en Expreszo zegde minister Jet Bussemaker (OCW) in maart toe dat de Onderwijsinspectie vanaf 2015 een kwantitatief onderzoek gaat doen naar de invoering van verplichte voorlichting over LHBT’s.   Expreszo verwacht in 2015 de eerste resultaten van het meldpunt te kunnen voorleggen aan de minister.

[Bron: Expreszo – Foto: Voorlichting-COC Midden-Nederland]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jong & school
Tags:
, , , ,