Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Gay-Straight Alliances erkend

8 oktober 2014 -

De Erkenningscommissie Interventies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de Gay-Straight Alliances van COC Nederland erkend als ‘goed onderbouwd’. De interventie Gay-Straight Alliances op scholen is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. “We zijn erg trots dat de Erkenningcommissie een positief oordeel geeft over de kwaliteit en effectiviteit van onze interventie “, zegt Geert-Jan Edelenbosch, projectleider Jongeren en Onderwijs bij COC Nederland.

Gay-Straight Alliances (GSA’s) zijn clubs van LHBT- en niet LHT-leerlingen en -docenten die samen op school zorgen voor meer zichtbaarheid en bespreekbaarheid van seksuele- en genderdiversiteit. COC Nederland ondersteunt de GSA’s in Nederland. Sinds 5 jaar activeert COC leerlingen en docenten om GSA’s te starten, ondersteunt zij hen met grote landelijke acties als Paarse Vrijdag en International Day of Silence, laat hen kennis en ervaring uitwisselen op landelijke GSA-dagen en helpt hen bij het uitvoeren van activiteiten.

COC heeft haar aanpak beschreven, onderbouwd en geëvalueerd. De Erkenningscommissie heeft de interventie hiermee beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Doel van het het erkenningstraject is om inzicht te krijgen in wat werkt. De Erkenningscommissie noemt de aanpak ‘van binnenuit en bottom-up’ sterk, het motiveert jongeren om zelf aan de slag te gaan. De commissie vindt dat de interventie goed laat zien hoe jongeren worden gemobiliseerd en empowered door een beweging van onderaf en binnenuit.

ShoolsOut – dat een mix aan activiteiten biedt op scholen in Nijmegen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken  – is ook door de Erkenningscommissie als goed onderbouwd erkend. Gay-Straight Alliances en SchoolsOut zijn de allereerste interventies die gericht zijn op het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT’s die op dit niveau van effectiviteit zijn erkend.

Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de betrokken werkvelden sport en bewegen (NISB), gezondheidsbevordering (CGL), jeugdgezondheidszorg (NCJ), jeugdwelzijn, ontwikkelingsstimulering, jeugdzorg (NJi) en de sociale sector

[Bron: MOVISIE]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jong & school
Tags:
, , , , , , , , , , ,