Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Gehandicapte homo’s willen meer contact en informatie

5 december 2004 -

Vrijdag 3 december 2004 werd het zakboek over homoseksualiteit en handicap gepresenteerd met de resultaten uit het behoefteonderzoek onder homoseksuelen met een beperking. Zij willen vooral meer mogelijkheden tot contact en specifiek op hun situatie gerichte informatie en seksuele voorlichting. COC Nederland gaat daar met andere organisaties werk van maken.

Het eerste exemplaar van het zakboek ‘Iedereen heeft wat, wat heb jij?’ over homoseksualiteit en handicap werd op de Dag voor de Gehandicapten door Wybren Bakker, voorzitter COC Nederland, aangeboden aan Greet Pels, secretaris van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CGR).

In haar dankwoord maakte mevrouw Pels duidelijk dat gericht beleid om de positie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen met een verstandelijke of lichamelijke beperking te verbeteren op de steun van de CGR kan rekenen.

Niet aseksueel

Uit het behoefteonderzoek blijkt dat homoseksuelen met een handicap meer respect en begrip vragen voor hun positie. De samenleving moet gaan beseffen dat gehandicapten niet aseksueel zijn. Daarom moet er meer bijvoorbeeld meer aandacht komen voor handicaps bij seksuele voorlichting en veilig vrijen. Hulpverleners dienen ook beter geschoold te worden om door te vragen over (homo)seksualiteit, ook als het om intieme kwesties gaat. Zij dienen te beschikken over informatie om mensen goed door te kunnen verwijzen. Goede opvang en begeleiding voorkomen seksuele misbruik en uitspattingen, zoals vorig jaar op een aantal doveninstituten.

Positieve ervaringen

Ook is er grote behoefte onder homoseksuelen met een handicap om contact te leggen en vriendschappen te sluiten. Het delen van vooral positieve ervaringen van anderen kan de eigen positie versterken en de moed geven uit de kast te komen. Groter zichtbaarheid van deze groep homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen bevordert ook hun integratie en acceptatie in de homo-gemeenschap.

Breed draagvlak

Tijdens de discussies over de uitkomsten van het behoefteonderzoek, waaronder ook veel lokale medewerkers van MEE Nederland deelnamen, bleek dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor het ontwikkelen van (lokale) projecten voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen met een beperking.

Vervolg

COC Nederland gaat partners zoeken, zoals de CGR, MEE Nederland en wellicht het Rode Kruis, om te kijken of het mogelijk is samen projecten op te zetten. Doel daarvan is bestaande initiatieven meer toegankelijk te maken voor homoseksuelen met een beperking. Het oprichten van nieuwe ontmoetingsplekken. Het ontwikkelen van een vraagbaak voor homoseksuelen met een beperking om antwoorden te vinden op de specifieke vragen naar informatie en seksuele voorlichting die zij hebben. En het helpen bevorderen van de deskundigheid en het invoelingsvermogen van hulpverleners.

Bestellen

Het zakboek ‘Iedereen heeft wat, wat heb jij?’ kan besteld worden bij COC Nederland. Maak € 5,- (inclusief verzendkosten) over op Postbanknr. 570348 t.a.v. COC Nederland, Amsterdam o.v.v. ‘rapport Iedereen heeft wat’, of neem contact op met COC Nederland.

Dank

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité voor het Europees Jaar voor Mensen met een Handicap, het VSB Fonds, het Johanna Kinderfonds, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Nationaal Revalidatie Fonds.

Zie voor meer informatie www.coc.nl/handicap.

Categorie:
50+, Jong & school, Jouw belangen
Tags:
,