Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Helft jongeren wijst homoseksualiteit af

5 maart 2011 -

Dat blijkt uit een onderzoek van GGD Hollands Noorden onder ruim tienduizend leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord. Ten opzichte van een soortgelijk GGD-onderzoek in 2005 is de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit overigens iets toegenomen.

Meisjes hebben een positievere houding dan jongens en allochtone jongeren een negatievere houding dan autochtone jongeren. Leeftijd en schooltypen heeft geen invloed op de houding ten aanzien van homoseksualiteit.

Dit blijkt uit het EMOVO-onderzoek ‘Seksuele gezondheid van jongeren in Noord-Holland Noord’ dat de GGD Hollands Noorden in 2009 uitvoerde en waarvan de resultaten deze maand gepubliceerd worden. EMOVO staat voor Elektronische Monitoring en Voorlichting.

In 2005 werd dit onderzoek voor het eerst door de GGD uitgevoerd, zodat vergelijking met de huidige resultaten mogelijk is.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 10.486 jongeren uit de 2de en 4de klassen van het voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord – een kwart van het totaal aantal jongeren die dit onderwijs volgen in deze regio. Leerlingen vulden op school in de klas of via internet een vragenlijst in.

Aan de jongeren werd gevraagd wat ze ervan vinden als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen verliefd op elkaar zijn.

De helft van de jongeren (50 procent) beschouwt dit als normaal, 37 procent vindt dit een beetje raar, 6 procent vindt dit erg raar en 6 procent vindt dit verkeerd. Jongeren die homoseksualiteit (een beetje) raar of verkeerd vinden, worden beschouwd als jongeren met een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit. In 2005 had 56 procent van de jongeren een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit versus 50 procent in 2009.

Meisjes hebben een positievere houding ten opzichte van homoseksualiteit dan jongens; van de jongens heeft 61 procent een negatieve houding en van de meisjes 39 procent.

Allochtone jongeren hebben vaker een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit dan autochtone jongeren, namelijk 58 procent van allochtone jongeren en 49 procent van de autochtone jongeren.

Leerlingen van verschillende schooltypen verschillen niet van elkaar in houding ten aanzien van homoseksualiteit; ook leeftijd heeft geen invloed op de houding ten aanzien van homoseksualiteit.

Andere bevinden waren ondermeer dat één op de vijf jongeren ervaring heeft met geslachtsgemeenschap. Bijna de helft van de jongeren die seksueel actief is, gebruikt niet altijd een condoom en vrijt niet veilig. Meisjes vrijen vaker onveilig dan jongens en meisjes hebben ook vaker dan jongens te maken met seksueel ongewenste ervaringen.

Het rapport wordt gebruikt voor het ontwikkelen van gericht beleid door de GGD om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de seksuele gezondheid van de jongeren in Noord-Holland Noord.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra heeft naar aanleiding van dit GGD-onderzoek Kamervragen gesteld aan Onderwijsminister Van Bijsterveldt.

Dijkstra wil van de minister weten wat haar reactie op dit onderzoek is. Verder wil ze weten waarom de minister nog geen reactie naar de Kamer heeft gestuurd op het voorstel van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) over de uitwerking van de motie van haar partijgenoot Alexander Pechtold om seksuele diversiteit in de kerndoelen van het onderwijs op te nemen. Dijkstra vraagt de minister per omgaande de Kamer te laten weten hoe ze op grond van de SLO-aanbevelingen de motie-Pechtold gaat uitvoeren.

Zie hier de DOWLOAD van de resultaten van het onderzoek ‘Seksuele gezondheid van jongeren in Noord-Holland Noord’ van GGD Hollands Noord.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discrminatie.

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , ,