Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Herziene versie christelijke lesmethode ‘Wonderlijk gemaakt’

4 september 2013 -

De christelijke lesmethode Wonderlijk gemaakt, gericht op seksuele vorming in het orthox-christelijk basisonderwijs, is herzien. Daarbij zegt producent Driestar Educatief in een bericht van het Reformatorisch Dagblad dat daarbij ook rekening is gehouden met kritiek van COC Nederland op de eerste versie. COC Nederland heeft bij Driestar Educatief een exemplaar van de herziene lesmethode aangevraagd om tot een goed oordeel daarover te kunnen komen.

In de nieuwe versie wordt ook aandacht besteed aan de thema’s biseksualiteit en genderindentiteit. Daarmee voldoet de herziene versie formeel aan het sinds 1 december 2012 geldende kerndoel seksuele diversiteit dat scholen verplicht voorlichting te geven over homo- en transseksualiteit.

Het onderdeel homoseksualiteit is in de herziene versie herschreven. Driestar Educatief-medewerker Kees Ritmeester zegt dat daarbij ook rekening is gehouden met de eind 2011 geuite kritiek van COC Nederland op de eerst versie.

Het COC had bijvoorbeeld kritiek op de passage ‘Gelukkig gaat het bij velen weer over’ over kinderen die merken dat ze homoseksuele gevoelend hebben. Die zin is nu geschrapt. “De opmerking dat die gevoelens vaak overgaan is achteraf gezien stigmatiserend en kan bij degene die ermee te maken heeft een verkeerd gevoel oproepen. We geven nu aan dat veel jongeren als ze ouder worden een poosje denken dat ze misschien ook verliefd worden op mensen van hetzelfde geslacht. Bij een aantal mensen gaat dat niet over”, zegt Ritmeester.

Verder vond het COC dat de lesmethode niet bijdroeg aan een veilig schooklimaat voor LHBT-leerlingen – terwijl ook veiligheid een kerndoel van het onderwijs is. Toenmalig minister Van Bijsterveldt van Onderwijs wees daar ook op in haar antwoorden op Kamervragen van GroenLinks over Wonderlijk gemaakt. Volgens Ritmeester ligt in de herziene versie het accent meer op de acceptatie van de homoseksuele jongere, om daarmee een veilig schoolklimaat te helpen bevorderen. Die houding behoort tot de kernpunten van het christelijk geloof, dat je er voor een ander bent, naar hem luistert.” Zeker op dit aspect zal het COC de herziene versie kritisch tegen het licht houden.

Op grond van reacties van ouders die vaststelden dat hun kinderen al in groep 7 of 8 wisten dat ze homoseksueel waren, is besloten om al in het lespakket het onderwerp homoseksualiteit op een voor deze leeftijdsgroep passende wijze aan de orde te laten komen.

Driestar Educatief beklemtoont dat het uitgangspunt van de lesmethode de orthodox-christelijke visie over huwelijk en seksualiteit ‘als Scheppingsgave van God’ blijft. De Bijbel biedt volgens de samenstellers van de lesmethode geen ruimte voor een relatie met iemand van gelijk geslacht en die boodschap wordt  in de lesmethode uitgedragen.

Nieuw is dat er ook aandacht is voor het feit dat er in christelijke kring verschillende opvattingen over homoseksualiteit bestaan. Volgens de samenstellers een logisch gevolg van de toegenomen openheid, waardoor kinderen al jong met diverse opvattingen in aanraking komen, in de familie, de buurt of via internet. “Dat is een gegeven waar we niet omheen kunnen.”

De nieuwe versie komt begin september op de markt. Driestar Educatief verwacht dat ongeveer 250 reformatorische, gereformeerde en protestant-christelijke scholen van de lesmethode gebruik gaan maken. COC Nederland heeft bij Driestar Educatief een exemplaar van de herziene lesmethode aangevraagd om tot een goed oordeel daarover te kunnen komen.

[Bron: Reformatorisch Dagblad – Illustratie: Wonderlijk gemaakt]

Zie ook: Reformatorisch Dagblad – Gesprek over homoseksualiteit vraagt veilig klimaat op basisschool

 

 

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , ,