Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homo-docent niet welkom op School met de Bijbel

14 mei 2009 -

De School met de Bijbel in de Gelderse plaats Emst heeft een leerkracht op non-actief gesteld nadat die had meegedeeld dat hij homo is en een relatie heeft. Dat staat in een brief van het schoolbestuur aan de ouders van de leerlingen die Omroep Gelderland heeft gepubliceerd. COC Nederland pleit er voor dat de Commissie Gelijke Behandeling zelf onderzoek gaat doen naar deze zaak. GroenLinks wil zo snel mogelijk een spoeddebat over deze kwestie houden met minister Plasterk.

Het bestuur van de christelijke basisschool vindt dat de keuze voor deze relatievorm op gespannen voet staat met de grondslag en doelstellingen van de school, waarmee de docent eerder zou hebben ingestemd.

Woordvoerder Henk de Waard van de school bevestigde dat de leerkracht momenteel niet werkt, maar benadrukte dat van ontslag geen sprake is. De school praat met de docent over een mogelijke oplossing, aldus de zegsman. De Waard wil nog niet vooruitlopen op de vraag of het bestuur binnen de school op zoek gaat naar een andere functie voor de docent.

In de brief die Omroep Gelderland gepubliceerd heeft, staat echter letterlijk dat ‘de arbeidsverhouding (…) niet gecontinueerd’ kan worden. Dat kan enkel betekenen dat de docent ontslagen wordt of zelf ontslag zal nemen.

‘Wij willen betrokkene de kans, ruimte en steun geven het proces rond het beëindigen van zijn huidige arbeidsovereenkomst goed inhoud te kunnen geven. Daarnaast is afgesproken om in gezamenlijkheid ouders en andere betrokkenen bij de school te informeren, zodat voor ieder duidelijk is wat er aan de hand is. De ouders is gevraagd om op een respectvolle manier met de situatie om te gaan’, aldus De Waard.

Volgens De Waard is de brief opgesteld met instemming van de docent. Die wilde vrijdagavond desgevraagd liever geen commentaar geven.

De Waard kwalificeert de school als een behoudende School met de Bijbel, die de Drie Formulieren van Eenheid hanteert als grondslag.

‘Het gaat in deze procedure dan in feite ook niet om de homoseksuele gerichtheid, maar om het al dan niet instemmen met de grondslag van de school. Er heerst in de kringen waarin de school te plaatsen is de algemene opvatting dat een homoseksuele relatie niet in overeenstemming is met die grondslag’.

Wouter Neerings, voorzitter van

COC Nederland

, noemt het nieuws bijzonder, omdat Onderwijsminister Plasterk recentelijk nog een brief stuurde naar zowel alle scholen, waarin hij juist allerlei adviezen geeft om homodiscriminatie in het onderwijs uit te bannen.

‘Dit voorval toont aan dat je op dit punt niet veilig bent op school’, stelt Neerings vast. ‘Dat kan leiden tot je ontslag blijkt nu wel’. Want dat beide partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan, zoals in een brief wordt gesteld, gelooft Neerings niet.

COC Nederland roept daarom de Commissie Gelijke Behandeling daarom op de zaak te onderzoeken.

‘Een school heeft niet het recht om een leraar vanwege z’n seksuele gerichtheid weg te sturen, ook streng-orthodoxe instellingen niet’, vat de COC-voorzitter de kern van die brief samen.

‘Maar klaarblijkelijk speelt dat dus wel. De school moet niet met het mes op tafel ‘in gesprek gaan’ met iemand die eerlijk voor z’n voorkeur uitkomt, maar moet afspreken hoe de man een privé-leven leidt waar hij recht op heeft en tegelijkertijd op school kan blijven functioneren. Daar is de Algemene Wet Gelijke Behandeling voor bedoelt: het beschermen van de eenling tegen instituten en niet andersom’.

Dat deze docent de grondslag van de school heeft onderschreven, kan volgens Neerings geen rol spelen in dit ontslag.

‘Die grondslag onderschrijft deze docent waarschijnlijk nog altijd – deze man is heus niet van zijn geloof gevallen omdat hij homoseksueel is en met een andere man is gaan samenleven. Daar zit juist de spanning, daaover woedt volop het debat in reformatorische kring. Dat debat moet gevoerd worden en niet gemuilkorfd worden door zo’n docent tot ontslag te aan te zetten’.

Neerings wijst er op dat hier, naast gelijke behandeling en de onderwijsvrijheid, ook nog grondrechten meespelen zoals het recht op een privéleven en het recht op arbeid.

De

PO-Raad

, de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, stelt dat de handelwijze van de school in Emst niet binnen de CAO van de raad past. Wel zijn er scholen die er een andere CAO op na houden. ‘Of het dan is toegestaan iemand op non-actief te zetten is mij niet bekend’, zegt een woordvoerder.

Vakbond

CNV

heeft weinig begrip voor de schorsing. Het schoolbestuur in Emst heeft ‘niet het recht om een leerkracht te schorsen vanwege zijn homoseksualiteit’, vindt M. Rog, voorzitter van de CNV-onderwijsbond. Hij spreekt van een ‘inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de leerkracht’.

GroenLinks

wil over deze kwestie zo snel mogelijk een spoeddebat houden met minister Plasterk. Volgens de GroenLinks-Kamerleden Mathieu Heemelaar en Tofik Dibi moet de Algemene Wet Gelijke Behandeling expliciet gaan aangeven dat ‘discriminatie’ van homo’s ook op bijzondere scholen niet is toegestaan. ‘We vragen de minister geen enkele vertragingstactiek van de christelijke partijen meer toe te staan’, aldus een woordvoerder namens hen.

De

PvdA

reageert terughoudend. ‘Het is moeilijk reageren op individuele gevallen’, zegt PvdA-Kamerlid Margo Kraneveldt. ‘In dit geval is de school in gesprek met de docent over een vertrekregeling. Politieke partijen hoeven daar dan niet gelijk bovenop te springen’.Kraneveldt benadrukt wel het ‘jammer’ te vinden ‘dat een docent vanwege zijn homoseksuele relatie wordt geschorst’.

Ook minister

Ronald Plasterk

reageert vooralsnog terughoudend. De Onderwijsminister zei vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad dat discriminatie niet mag, maar dat hij over dit specifieke geval niets kon zeggen. Hij kent de achtergrond niet. De kwestie zou eventueel aanleiding kunnen zijn om naar de rechter of de Commissie Gelijke Behandeling te stappen, overwoog hij.

Dit voorval komt hoe dan ook op een pikant en politiek brisant moment, want minister Plasterk heeft onlangs naar alle scholen een brief gestuurd waarin hij schrijft dat ze leerkrachten niet mogen weren of ontslaan vanwege hun homoseksualiteit of het hebben van een relatie. Vice-premier Rouvoet heeft kritiek op die brief geuit en duidelijk gemaakt dat hij een aantasting van de onderwijsvrijheid niet zal meemaken. Impliciet dreigt de CU-partijleider met een kabinetscrisis over deze kwestie.

Naar verwachting zal de Raad van State in juni met een advies komen over de zogenaamde ‘enkele feit’-constructie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Op grond daarvan menen bijzondere scholen homoseksuele docenten die niet in overeenstemming met de grondslag van de school leven te mogen weigeren bij sollicitaties en ontslaan.

Categorie:
Jong & school
Tags:
, ,