Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homodocent wint eerste rechtszaak

1 november 2011 -

Duran Renkema, de homoseksuele docent die zijn ontslag door een gereformeerde basisschool aanvecht, is door de kantonrechter in het gelijk gesteld.

Hij kan volgens de rechter weer aan de slag. Er volgt nog een behandeling van de zaak door de Commissie Gelijke Behandeling.

In zijn vonnis oordeelt de kantonrechter dat de school ten onrechte geen openhartig en inhoudelijk gesprek met Renkema heeft gevoerd over de vraag of hij, nu hij een relatie is aangegaan met een man, nog geloofwaardig als docent kan functioneren. De school kon dan ook niet oordelen dat er sprake was van de zogenaamde ‘bijkomende omstandigheden’ op grond waarvan een homoseksuele docent volgens de wet mag worden ontslagen.

De enkele-feitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bepaalt dat scholen in het bijzonder onderwijs docenten en leerlingen weliswaar niet mogen wegsturen of weigeren wegens het ‘enkele feit’ van hun seksuele gerichtheid, maar wel op grond van bijkomende omstandigheden.

COC-voorzitter Vera Bergkamp is opgetogen over de uitspraak: ‘Dit is een geweldige overwinning voor Duran. Als eerste homoseksuele docent durfde zijn ontslag door een gereformeerde school aan te vechten en terecht wordt hij nu door de rechter in het gelijk gesteld’.

Afschaffing enkele-feitconstructie

Volgens Bergkamp toont de rechtszaak de urgentie aan van de afschaffing van de enkele-feitconstructie.

‘Zolang de enkele-feitconstructie bestaat, zullen scholen als die van Duran blijven proberen om, met de wet in de hand, homoseksuelen te weigeren of weg te sturen. Ook deze rechterlijke uitspraak maakt niet duidelijk welke ‘bijkomende omstandigheden’ aanleiding kunnen zijn voor ontslag. De enige manier om homoseksuelen in het bijzonder onderwijs wettelijke zekerheid te bieden is afschaffing van de enkele-feitconstructie’.

Renkema zegt zelf over de uitspraak: ‘Dit is een pak van mijn hart. Hoewel ik overtuigd was dat het recht zou zegevieren, brengt zo’n procedure veel druk en onzekerheid met zich mee. Dat is nu achter de rug. Laat dit een duidelijk signaal zijn aan andere scholen die overwegen om homoseksuelen weg te sturen. Iedereen die heeft meegeleefd: uit de grond van mijn hart bedankt!’

Renkema heeft zijn zaak ook aanhangig gemaakt bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Die zitting staat begin december gepland.

_Renkema’s zaak wordt behartigd door mr Liesbeth Berkouwer en mr Itse Gerrits van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Het advocatenkantoor neemt daarvoor genoegen met de opbrengst uit giften. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer 51.88.61.457 ten name van COC Nederland, o.v.v. STEUN DURAN. Giften zijn aftrekbaar van de belasting en komen direct ten bate van de juridische ondersteuning van de zaak van Duran._

Lees HIER het vonnis van de kantonrechter.

Zie voor meer informatie ons dossier STEUN DURAN RENKEMA.

Categorie:
Jong & school, Jouw belangen
Tags: