Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn’

1 april 2022 -

Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn, zich vrij kunnen ontwikkelen en geaccepteerd worden, ongeacht verschillen. Met die boodschap ondersteunt het COC middelbare scholen en middelbare scholieren al jaren. Het COC is in gesprek met basisschooldocenten omdat ook die op een goede manier aandacht aan dit onderwerp willen besteden.

Omdat we de afgelopen dagen van een aantal mensen vragen kregen over aandacht op de basisschool, lees je hieronder meer informatie.

Basisscholen moeten er, net als alle scholen, voor zorgen dat elk kind zich veilig en geaccepteerd weet, ongeacht verschillen in bijvoorbeeld achtergrond, identiteit of gezinssamenstelling. Regelmatig benaderen basisscholen het COC met de vraag hoe ze dat kunnen doen. Wij zijn daarover in gesprek met basisschooldocenten, zodat we hen goede handvatten kunnen bieden om kinderen te steunen (een zogenaamde ‘leerlijn’).

Daarbij gaat het er om dat elk kind uniek en verschillend is, dat elk kind zich verschillend ontwikkelt en dat verschil prima is. De één heeft rood haar, de ander bruin, de één heeft een witte huid en de ander een zwarte, de één wordt verliefd op een jongen, de ander op meisje of op allebei, de één speelt graag met poppen en de ander voetbalt liever. Het éne kind heeft twee moeders, het andere kind een vader en een moeder en sommige kinderen hebben drie of vier ouders. Diversiteit is de norm, dat mag je vieren en het is allemaal oké. Het gaat er om dat je elkaar accepteert en niet pest,  ongeacht wie je bent en uit welke omgeving je komt. 

Ook is het belangrijk dat elk kind het gevoel heeft dat het er mag zijn, dat iedereen uniek is en dat je daar trots op mag zijn. Kinderen moeten zich vrij kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen accepteren zoals ze zijn. Ze moeten niks, en ze mogen zich voelen zoals ze zelf willen. Je mag trots zijn op wie je bent, ook als je bijvoorbeeld als meisje op meisjes valt, of wanneer je als jongen nagellak op wilt.

Met basisschooldocenten overleggen we hoe je dit het best met scholieren kunt bespreken, op een manier die past bij hun leeftijd. Ook betrekken we daarbij natuurlijk de wetenschappelijke inzichten van bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologen. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen van een boek over een koning die verliefd wordt op een koning. Of een prentenboek, een tekenfilm een groepsgesprek, een gedicht of een poster in de klas.

Sommige mensen vragen of de basisschool niet te jong is om dit te bespreken, ‘kinderen moeten toch kind kunnen zijn’? Wat het COC betreft is het juist belangrijk dat kinderen al jong leren dat je jezelf mag zijn, dat iedereen uniek is, dat dat iets is om te vieren. Het is belangrijk om elkaar te accepteren en niet te pesten, ongeacht de verschillen tussen mensen. Juist als je je veilig en geaccepteerd voelt, ongeacht wie je bent of wat je achtergrond is, kan je optimaal kind zijn. Vanzelfsprekend is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken op een manier die past bij de leeftijd van kinderen. Scholen zijn overigens wettelijk verplicht om te zorgen dat iedereen zich veilig en geaccepteerd weet, ongeacht verschillen in achtergrond of identiteit.

Het COC is geschrokken van de reacties van mensen die boos zijn dat basisscholen aandacht aan dit onderwerp willen besteden. Sommige scholen willen bijvoorbeeld een boek voorlezen over een prinses die verliefd wordt op een prinses. Dat dat nog tot opschudding leidt, terwijl dat niet geldt voor een verhaal over een prins die verliefd wordt op een prinses, onderstreept volgens het COC hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te besteden.

Het COC ondersteunt middelbare scholieren en docenten al jaren bij het bevorderen van acceptatie van iedereen, ongeacht op wie je verliefd wordt of wie je bent. Dat doet de organisatie bijvoorbeeld met het COC’s GSA Netwerk.

Bron foto: Anton Sukhinov Unsplash

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school
Tags: