Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jongeren nog altijd homonegatief

25 januari 2013 -

Jongeren hebben helaas nog altijd een overwegend homonegatieve houding. Dat blijkt uit een onderzoek van EduDivers naar de sociale uitsluiting en stereotypen rond homoseksualiteit die jongeren en homo- en lesbische volwassenen ervaren. 

Uit het onderzoek blijkt dat van de middelbare scholieren 32 procent in de pauze niet naast een homoseksuele klasgenoot wil zitten. 67 procent houdt afstand van homoseksuele medeleerlingen of voelt zich onzeker over het contact. En slechts 34 procent vindt homoseksualiteit ‘een natuurlijke seksuele gerichtheid’. Daarnaast maken de opmerkingen van de scholieren glashelder dat afwijken van jongens- of meisjesachtig normgedrag tot grote weerstand leidt onder pubers

“Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot’, maar ook ‘homo’ en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden”, zegt EduDivers-medewerker Peter Dankmeijer. “Dat op zichzelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker zijn en vooral niet op willen vallen als ‘abnormaal’.

Volgens Dankmeijer moeten scholen er juist dan alle energie insteken om te zorgen dat scholieren leren hoe ze hier respectvol en veilig mee omgaan. “Want, als iedereen ‘gedwongen’ wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen”, stelt Dankmeijer. “De resultaten zijn verrassend. Het huidige emancipatiebeleid en de voorlichting moeten bijgesteld worden.”

EduDivers heeft samen met haar partners in de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de MijnID-campagne ontwikkeld. MijnID staat voor ‘Mijn Identiteit’, een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. Middels deze campagne worden op scholen geworven die zich sterk maken voor een veilig schoolklimaat waarin ieder kind zichzelf kan zijn.

COC organiseert door heel het land voorlichtingslessen over seksuele diversiteit. Voor veel scholieren betekent de voorlichting hun eerste contact met mensen die niet heteroseksueel zijn. Er wordt gesproken over vooroordelen, gender, pesten, schelden, coming out-verhalen, wetgeving, maatschappij, religie en cultuur. De scholieren mogen alles aan de voorlichters vragen. Naast de COC-voorlichting activeert COC leerlingen en docenten om zogenaamde Gay-Straight Alliances op te richten. Dit zin schoolclubs die seksuele diversiteit bespreekbaar en zichtbaar maken binnen de school.

[Bron: EduDivers – Foto Girls Only: Willem Poelstra/EduDivers]

Zie voor alle informatie het EduDivers-onderzoek ‘Mietjes moeten we niet’.

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , ,