Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kinderen krijgen te weinig les over seksuele diversiteit

14 maart 2016 -

Slechts 27 procent van de kinderen krijgen les over seksuele diversiteit en slechts 25 procent van de kinderen over seksuele grenzen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, in samenwerking met het NOS Jeugdjournaal.

Het is voor het eerst dat kinderen van 9-12 jaar zelf zijn bevraagd over onderwerpen rond seksualiteit. Aan het onderzoek werkten 1.000 kinderen en hun ouders mee, geworven via het panel van NoTies.

Zoenende paren

Uit het onderzoek dat blijkt dat kinderen duidelijk onderscheid maken zoenende paren van gelijk geslacht en m/v-paren. Twee procent van de kinderen vindt het (helemaal) niet goed als een jongen en een meisje elkaar zoenen, 16% vindt het (helemaal) niet goed bij twee meisjes en 20% bij twee jongens. Er zijn weinig verschillen naar geslacht of leeftijd van het kind.

Ouders schatten de houding ten aanzien van zoenende paren van gelijk geslacht van hun kind negatiever in dan dat de houding van het kind zelf is. Van de ouders denkt 25% dat hun kind het zoenen van twee meisjes zal afkeuren en bij twee jongens is dat 30%.

RUTGERS onderzoek tabel 1A

Iemand uitschelden voor ‘homo’ wordt afgewezen door een overgrote meerderheid van de kinderen. Dat twee meisjes of twee jongens verliefd op elkaar zijn vindt een minderheid ‘niet goed’.

Interesse

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen interesse hebben in onderwerpen als verliefdheid (73%), voortplanting (50%), verschillen tussen jongens en meisjes (49%) en veranderingen in de puberteit (52%). Van de kinderen is 57% wel eens verliefd geweest en heeft 44% wel eens verkering gehad.

“Kinderen komen tegen het einde van de basisschool in de puberteit, worden verliefd en komen in aanraking met seksueel getinte beelden in de media. Daarom is het belangrijk dat er thuis en op de basisschool al uitgebreid aandacht is voor deze onderwerpen”, zegt directeur Ton Coenen van Rutgers. “Onderzoek uit 2011 laat zien dat lessen over deze thema’s bijdragen aan de seksuele weerbaarheid van kinderen.”

Kerndoel

Kinderen (50%) praten het liefst met hun ouders over deze onderwerpen. Op de tweede plaats komt de school (24%). Niet alle thema’s rond seksualiteit komen thuis of school aan bod.

Over verliefdheid op hetzelfde geslacht praat 57% van de kinderen met hun ouders, heeft 27% er les over gehad op school en praat 28% er met niemand over.

RUTGERS onderzoek tabel 2A

Rutgers concludeert dat er nog teveel kinderen zijn die niet over verliefdheid, relaties en puberteit praten. Ton Coenen vindt dat zorgwekkend:

“Als ouders er niet met hun kinderen over praten, blijft de school de belangrijkste plek. Wij roepen scholen en ouders op om hier samen mee aan de slag te gaan. Scholen kunnen ouders ondersteunen bij de seksuele opvoeding door bijvoorbeeld ouderavonden te organiseren. Dit onderzoek bevestigt de noodzaak.”

In Nederland is seksualiteit en seksuele diversiteit sinds 2012 opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Scholen zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven.

Week van de Lentekriebels LOGO

Het onderzoek komt op de eerste dag van de Week van de Lentekriebels (14 t/m 18 maart), een landelijke projectweek waarin basisscholen relationele en seksuele vorming geven.

Gedurende de Week van de Lentekriebels leren de kinderen van groep 1 t/m 8 over hun lichaam, over relaties, omgaan met sociale media, en over zelfbeeld en seksuele weerbaarheid. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek in samenwerking met de GGD’en. In deze 11e editie staat de rol van ouders centraal.

Zie voor meer informatie: WeekvandeLentekriebels.nl.

[Bron: Rutgers – Foto Week van de Lentekriebels: Leonie van de Mortel voor Rutgers]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , ,