Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Laat je stem horen met #IkZegErWatVan

13 april 2022 -

Traditionele meningen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit dragen nog té vaak bij aan grensoverschrijdend gedrag. Een jongen die veel seks heeft krijgt een high five, terwijl een meid die veel seks heeft slet genoemd wordt. Jongeren vinden het best lastig om deze onderwerpen te bespreken, terwijl de meerderheid gelijkheid en diversiteit heel belangrijk vindt. Toch spreken ze zich niet vaak uit. Dat kan anders!

Vandaag lanceren Rutgers en Atria met de campagne Generatie Ja…en? de #IkZegErWatVan. Met #IkZegErWatVan bespreken jongeren waarom jongens en meiden vaak verschillend behandeld worden. Zo wordt een jongen die emoties toont, snel uitgemaakt voor homo, terwijl dit van een meisje wel geaccepteerd wordt. Dat is raar?! De meerderheid van de jongeren vindt gelijkheid en diversiteit heel belangrijk. Zij rekenen in deze campagne af met traditionele opvattingen. Want die zijn een voedingsbodem voor seksueel, online en fysiek geweld. En dat moet stoppen.

Fysiek, seksueel of online geweld
De discussies rondom The Voice of Holland brengen veel te weeg bij jongeren en met name bij jongens. Ze vragen zich af hoe zij zich wel horen te gedragen, uiten en uitspreken. De sociale normen over hoe dan wel staan onder druk en dat uit zich in onzekerheid. Als er iets vervelends gebeurt zoals victim blaming dan zeggen jongeren daar namelijk niks van tegen hun vrienden. Ze doen mee of kijken weg. Ze zijn bang om anders te zijn dan de rest of om zelf het mikpunt te worden. Rutgers (expertisecentrum seksualiteit) en Atria (kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) willen dit patroon doorbreken, door te laten zien dat de ouderwetse gendernormen niet meer gelden voor de ‘Generatie Ja….en?’ en door zich hier ook over uit te spreken. Want stereotiepe gendernormen veroorzaken nog te vaak negatief gedrag en zelfs fysiek, seksueel of online geweld. Ruim de helft van alle vrouwen en één op de vijf mannen maakt ooit in hun leven seksueel geweld mee. Eén op de vijf vrouwen is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner en één op de drie jonge vrouwen (18-29 jaar) maakte een vorm van cybergeweld mee.

#IkZegErWatVan
Jongeren (17-23 jaar) krijgen in de campagne video’s te zien die hun eigen opvattingen over dagelijkse situaties herbevestigen. “Wij vinden dat alle mensen hun seksleven zelf mogen bepalen.”  Vervolgens wordt hen een spiegel voorgehouden:  Waarom is die ene meid dan wel een slet en die andere niet? Wie of wat bepaalt dat? De campagne nodigt jongeren uit om hier over in gesprek te gaan met hun vrienden met ‘de Generatie Ja…en? Vriendencheck op generatiejaen.rutgers.nl. Want hoe denken hun vrienden eigenlijk over het gedrag van mannen en vrouwen? Waarom zeggen zij er niks van als iemand zelf de schuld krijgt na aanranding? Doordat jongeren over deze situaties in gesprekken met vrienden hun opvattingen wel uiten is de verwachting dat zij dit in de toekomst ook vaker durven en kunnen in situaties die ertoe doen.

Student Genderstudies Iris Buizer vindt het belangrijk om er wat van te zeggen als mensen over een grens gaan. “Ik vind het belangrijk om me uit te spreken, want als we dit soort gesprekken niet met elkaar voeren, dan gebeurt er niks. Alshet niet direct voor mezelf is, probeer ik dit voor een ander te doen. Dit is soms best lastig, zeker als er een vervelende discussie ontstaat door wat jij zegt. Het is belangrijk dat we met elkaar patronen doorbreken, alleen op die manier kunnen we de samenleving mooier en beter maken. Ook Thijs Manders, docent-assistent op een middelbare school spreekt zich duidelijk uit. “Na kwetsende opmerkingen hoor ik jongeren vaak zeggen ‘Het is maar een grapje joh.’ Maar voor mij is het geen grapje, ik zeg er wat van. Wat voor de één een grapje is, is voor de ander een kwetsende opmerking. Ik wil een ander wijzen op het feit dat je met zo’n simpele opmerking iemand anders kan schaden.”

Generatie Ja….en?
‘Generatie Ja… en?’ bestaat uit jongeren tussen de 17 en 23 jaar die afrekenen met traditionele opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen. #IkZegErWatVan is onderdeel van de brede jongerencampagne ‘Generatie… Ja… en?’. Meer informatie is te vinden op https://generatiejaen.rutgers.nl/

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school
Tags: