Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

MBO-project seksuele en genderdiversiteit voortgezet

19 september 2016 -

Het ministerie van OCW heeft besloten om COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers nog eens 2 jaar te financieren voor een vervolgproject gericht op het bevorderen van seksuele en genderdiversiteit in het mbo.

Positief nieuws

Voor de deelnemende mbo’s is dit positief nieuws. In sommige opleidingen was het ingezette traject nog niet voltooid; de verlenging biedt ruimte om de inbedding alsnog te ondersteunen. In enkele instellingen waren docenten en studenten wel enthousiast, maar was het commitment van het management onvoldoende om de gewenste systematische inbedding te realiseren. Deze opleidingen zal alsnog de mogelijkheid worden geboden om het traject af te maken. Voor een aantal andere mbo-instellingen ligt er nu een kans om mee te doen met het vervolgtraject, want de projectgroep richt zich nu niet meer alleen op opleidingen voor Zorg & Welzijn, maar op alle typen opleidingen.

Nieuw project, dezelfde formule 

Het nieuwe project heeft dezelfde formule als het project dat in de afgelopen 1,5 jaar liep. Opleidingen worden benaderd door Theater AanZ met een tijdelijk gratis aanbod van de mbo voorstelling Geen Gezicht. Daartegenover staat dat de opleiding belooft een (gratis) training door EduDivers en Theater AanZ voor docenten te plannen en met het opleidingsteam werkt aan structurele inbedding van seksuele en genderdiversiteit in de opleiding. EduDivers begeleid de inbedding met advies. Voor die inbedding is een toolkit ontwikkeld. Parallel aan de activiteiten met docenten en managers benadert COC Nederland studenten om te bekijken of ze een GSA willen oprichten. Het COC en EduDivers werken samen aan het creëren van draagvlak om aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in de kwalificatiedossiers in te bouwen.

In het nieuwe project zal EduDivers scholen ook ondersteunen bij het invullen van een keuzemodule “diversiteit” (een specialisatie voor extra geïnteresseerde studenten), en het COC en EduDivers zullen goede ervaringen beschrijven en verspreiden om ook niet-deelnemende mbo’s te inspireren aandacht te gaan geven aan seksuele en genderdiversiteit.

Effectmeeting

Het Instituut Toegepaste Sociologie (ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen) heeft in opdracht van de projectgroep een onderzoek naar het effect van het project gedaan. Daaruit is gebleken dat het aanbod erg goed aanslaat op de mbo’s en dat het recept goed is. Docenten zijn enthousiast over de kwaliteit van de voorstellingen van Theater AanZ, de trainingen van EduDivers en de GSA-formule die door COC Nederland ondersteunt wordt.

Veiligheidsmonitor

Voor de zomervakantie bleek uit de mbo-veiligheidsmonitor dat ruim 88 procent van de mbo-studenten en 91 procent van het personeel zich in hun school veilig voelt. Maar LHBT-studenten zijn wel bijna driemaal zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en andere vormen van psychisch geweld. Waar bijvoorbeeld 1,4 procent van de heteroseksuele studenten slachtoffer is van vandalisme, bedraagt dat voor LHBT-studenten 4,3 procent. De MBO-raad (besturenraad) constateert dan ook dat scholen dit inzicht nodig hebben om aandacht te geven aan seksuele en genderdiversiteit.

Voor meer informatie – zie de Nieuwsbrief.

[Bron/Foto: COC NL, EduDivers]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , , , , ,