Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuw onderzoek: homopesten op school leidt tot zelfmoordgedrag

8 februari 2013 -

Homopesten is de grootste voorspeller van zelfmoordgedrag onder homo-, bi- en lesbische jongeren. Zo blijkt uit een onderzoek dat afgelopen maand gepubliceerd is door Nederlandse onderzoekers in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift American Journal of Public Health. In de ‘Week tegen pesten’ van 4 t/m 8 februari pleiten kennisinstituut MOVISIE en COC Nederland daarom voor specifieke aandacht voor anti-homopesten.
 
Homo-, lesbische en bi-jongeren die gepest worden op school, denken significant vaker aan zelfmoord dan homo-, lesbische en bi-jongeren die deze negatieve reacties niet meemaken. Ook doen zij vaker een zelfmoordpoging dan jongeren die van medeleerlingen geen negatieve reacties krijgen vanwege hun seksuele voorkeur. Dit komt naar voren uit het nieuwe onderzoek Victimization and suicidality among Dutch lesbian, gay and bisexual youths van Diana van Bergen (VU), Henny Bos (UvA), Saskia Keuzenkamp (SCP/VU), Jantine van Lisdonk (SCP/VU) en Theo Sandfort (Columbia University).g

Onderzoeker Diana van Bergen: “Zelfmoordgedachten en -pogingen onder homo-, lesbische en bi-jongeren zijn duidelijk geen individueel of psychiatrisch probleem. Het heeft te maken met de maatschappelijke omstandigheden; namelijk de negatieve houding ten opzichte van ‘homo gedrag’ en alles wat daarbij hoort”. Het viel Van Bergen op dat homo-, lesbische en bi-jongeren vaak aangeven zichzelf te haten: “De jongeren die een zelfmoordpoging doen zien geen toekomst voor zich. Ze hebben het gevoel dat ze hun hele leven zullen worden vernederd en uitgesloten, zoals nu al op school gebeurt”.
 
Aanpak anti-pesten heeft roze accenten nodig
MOVISIE en COC werken samen aan preventie van zelfmoordgedrag onder homo-, lesbische, bi- en transgenderjongeren. Op basis van verschillende onderzoeken ontwikkelden ze de website www.iedereenisanders.nl. Homo-, lesbische, bi- en transgenderjongeren krijgen op deze website tips over hoe ze goed om kunnen gaan met negatieve reacties. “Maar er moet nog veel meer gebeuren, ook scholen moeten echt aan de slag” zegt Hanneke Felten van MOVISIE. In de anti-pestaanpak moet er expliciete aandacht komen voor anti-homopesten. Hanneke Felten: “Anti-homopesten kan iedereen treffen: het gaat om jongens die zich volgens anderen niet ‘mannelijk’ genoeg gedragen en meisjes die zich niet ‘vrouwelijk’ genoeg gedragen. Een goede anti-pestaanpak houdt rekening met de extra kwetsbare groep jongeren die niet voldoet aan de gendernormen”.
 
Controle invoering voorlichting is noodzakelijk
Uit onderzoek van het SCP uit 2010 bleek dat meer dan 80 procent van de homo- en biseksuele jongeren denkt dat voorlichting de slechte situatie van homo-, lesbische, bi- en transgenderjongeren op school kan verbeteren. Scholen zijn sinds 1 december 2012 verplicht om leerlingen deze voorlichting te geven. COC wil dat de Onderwijsinspectie de komende jaren gaat onderzoeken of scholen daadwerkelijk voorlichting geven over homo- en transseksualiteit en of dat op een goede en respectvolle manier gebeurt. Geert-Jan Edelenbosch van COC Nederland: ‘Homo’ is nu nog één van de meeste gebruikte scheldwoorden op school. Met goede voorlichting en beter anti-pestbeleid hopen we dat daar snel verandering in zal komen.”
 
Helft homojongeren heeft ooit zelfmoordgedachten gehad
Homo-, lesbische en bi-jongeren doen beduidend vaker een zelfmoordpoging dan heteroseksuele leeftijdsgenoten, zo maakte het SCP in 2010 bekend. De helft van de homo- en bi-jongeren heeft wel eens aan zelfmoord gedacht. 9 procent van de homo- of biseksuele jongens en 16 procent van de lesbische of biseksuele meisjes heeft een zelfmoordpoging achter de rug. Judith Schuyf van MOVISIE: “Opvallend is dat in de tragische gevallen van zelfmoord van jongeren die te maken hadden met anti-homopesten, het in de discussie daarna niet werd benoemd. Er zouden hier eigenlijk lessen uit geleerd moeten worden voor de toekomst”. Om de suïcidaliteit onder homo- en biseksuele jongeren te verminderen hopen MOVISIE en COC dan ook dat de ogen worden geopend en een start kan worden gemaakt om het anti-homopesten op scholen op effectieve wijze aan te pakken.

[Bron: COC NL/MOVISIE]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

Categorie:
homepage, Jong & school
Tags:
, , , , , , , , , , , ,