Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuwe cijfers over LHBT-jongeren ‘alarmerend’

16 januari 2015 -

Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB-) jongeren ervaren fors meer problemen dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit het onderzoek Jongeren en seksuele oriëntatie dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op 16 januari publiceerde. COC Nederland noemt de cijfers ‘alarmerend’ en roept de regering, scholen en ouders op om in actie te komen.

Het aantal LHB jongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het nieuwe SCP-onderzoek bijna vijf maal hoger dan onder heterojongeren. De helft van de openlijke LHB-jongeren werd het afgelopen jaar gepest of kreeg andere negatieve reacties wegens hun seksuele identiteit; uit eerder SCP-onderzoek bleek al dat 91 procent van de openlijke homojongeren ooit een negatieve reactie kreeg wegens hun seksuele identiteit.

Verder hebben LHB-jongeren een minder goede relatie met hun ouders, spijbelen ze vaker, gebruiken meer middelen zoals sigaretten of drugs en rapporteren ze meer psychische problemen. LHB-jongeren geven hun leven een zesje, tegenover een acht min voor heteroseksuele jongeren.

Uit onderzoek van ITS in opdracht van staatssecretaris Dekker (OCW), dat op 15 januari verscheen, blijkt bovendien dat het aantal veiligheidsincidenten tegenover leerlingen vanwege hun homoseksualiteit in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren sterk stijgt: van 9 tot 16 procent voorgaande jaren tot 19 procent in 2014.

SCP -Jongeren en seksuele orientatie - januari 2015 klein‘Pijnlijk’

COC-voorzitter Tanja Ineke noemt de resultaten ‘alarmerend:’ “Het is pijnlijk om te zien hoe slecht veel LHB-jongeren in hun vel zitten. Ik baal er van dat hun situatie niet sneller verbetert. Het rapport is een aansporing voor regering, scholen en ouders om nóg meer te doen om de situatie te verbeteren.”

Ineke wil onder meer dat de regering Gay-Straight Alliances (GSA’s) op scholen structureel gaat ondersteunen. Nu dreigt aan de overheidssteun volgend jaar een einde te komen. GSA’s zijn clubjes van LHBT-en heterojongeren die samen werken aan een beter klimaat op school. Er zijn GSA’s op een groot deel van de middelbare scholen in Nederland. GSA’s zijn gecertificeerd op hun werkzaamheid en opgenomen in de databank effectieve interventies van RIVM en NJI.

De COC-voorzitter roept scholen op om serieus werk te maken van het geven van respectvolle voorlichting over LHBT’s, wat sinds 2012 verplicht is. Ook vraagt Ineke ouders om meer met hun LHB-kinderen te praten, aangezien LHB-jongeren nu vaak het gevoel hebben dat ze hun zorgen niet goed met hun ouders kunnen delen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat biseksuele jongeren minder vaak uit de kast zijn en dat ze vaker last hebben van eenzaamheid, psychische problemen en suïcidaliteit. Ook jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens (niet-genderconforme jongeren) hebben meer last van eenzaamheid en suïcidaliteit. Één op de tien jongeren in Nederland is negatief over transgenders.

Er zijn gelukkig ook positieve onderzoeksresultaten. Zo is 80 procent van de LHB-jongeren ‘uit de kast.’ Ouders en vrienden reageren in grote meerderheid positief op hun coming-out. Het aantal jongeren dat negatief staat tegenover homo- en biseksualiteit nam af van 18 procent in 2006 naar 6 procent in 2015.

Zie HIER voor het SCP-rapport ‘Jongeren en seksuele oriëntatie’.

[Bron: COC NL – Illustratie: GSA]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jong & school
Tags:
, , , , ,