Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuwe publicatie: hoe maak je van school een veiliger plek voor LHBTI-leerlingen

30 oktober 2017 -

Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers presenteren de publicatie ‘Waar begin je? Met leerlingen en leraren in gesprek over respect voor seksuele diversiteit’. Het boekje beschrijft hoe scholen optimaal kunnen werken aan een  veilig klimaat voor LHBTI-leerlingen. De publicatie is vanaf vandaag, 30 oktober, HIER gratis te verkrijgen.

Onveilig

Lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI-) leerlingen, voelen zich op school onveiliger dan andere leerlingen. Daarom is het bevorderen van LHBTI-acceptatie sinds 2012 verplicht in het  primair- en voortgezet onderwijs. Sindsdien wordt er op meer scholen aandacht besteed aan seksuele diversiteit, maar de kwaliteit hiervan laat nog te wensen over.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt bijvoorbeeld dat veel scholen het bevorderen van LHBTI-acceptatie weliswaar belangrijk vinden, maar dat ze niet goed weten hoe ze het optimaal kunnen integreren in hun onderwijsaanbod. Waar begin je? laat leraren en schoolleiders zien hoe ze effectief kunnen werken aan veiligheid voor lhbti-leerlingen.

Betrek (LHBTI-)leerlingen

Waar begin je? is de opbrengst van twee jaar gesprekken met scholen en leerlingen over seksuele diversiteit in het onderwijs. Het resultaat is een reeks succesfactoren om op school een veilige omgeving voor LHBTI-leerlingen te creëren. Zo blijkt dat aandacht voor seksuele diversiteit beter van de grond komt op scholen waar leraren met leerlingen in gesprek gaan over hun behoeften op dit gebied. Leraren denken dan meer vanuit de behoefte van leerlingen in plaats van uit te gaan van vaststaande methodieken, wat leidt tot betere resultaten.

De auteurs bevelen aan dat scholen met leerlingen uitwisselen wat hun ervaringen zijn met seksuele diversiteit en hoe de school verbeteringen kan aanbrengen in de lessen en de alledaagse omgang. Het is daarbij in het bijzonder van belang dat scholen goed luisteren naar LHBTI-leerlingen.

Betere samenwerking tussen scholen en externe aanbieders is belangrijk

Scholen maken bij lessen over seksuele diversiteit vaak gebruik van een vaststaand aanbod van externe aanbieders die bijvoorbeeld voorlichtingslessen geven. Scholen vinden die ondersteuning belangrijk, maar willen de behandeling van het onderwerp niet alleen overlaten aan die externe aanbieders.

Uit het onderzoek blijkt dat het nuttig zou zijn als aanbieders en scholen overleggen hoe ze samen kunnen werken aan echte inbedding. Het externe aanbod heeft pas echt effect als scholen het thema seksuele diversiteit zélf een structurele plaats in hun lessen geven en leraren daartoe optimaal ondersteunen.

Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit

De publicatie Waar begin je? is vormgegeven als een vertelling voor leraren en schoolleiders. Het boekje is HIER gratis op te vragen.

Waar begin je? kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De publicatie werd samengesteld door de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit, het samenwerkingsverband van Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers. De Onderwijsalliantie gaat de komende maanden met scholen en andere partijen in het onderwijsveld het gesprek aan over eventuele vervolgacties.

[Bron/Illustratie: Onderwijsalliantie]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , , , , , , ,