Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nijmeegs LHBT-onderwijsproject gaat nog drie jaar door

28 november 2012 -

De gemeente Nijmegen heeft besloten om het LHBT-onderwijsproject SchoolsOUT met drie te verlengen tot minstens 2015. Sinds 2002 werkt de GGD Regio Nijmegen aan de bevordering van de acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren. Het project SchoolsOUT is vorig jaar van start gegaan op de basisscholen. Recente cijfers tonen aan dat intolerantie onder middelbare scholieren steeds verder daalt in Nijmegen. Daarom heeft het college besloten het project in 2013, 2014 en 2015 voor te zetten.

De GGD voert het project SchoolsOUT uit in nauwe samenwerking met COC Nijmegen, LHBT-jongerenorganisatie DITO en het onderwijs. Alle scholen in primair en voortgezet onderwijs en het ROC hebben in 2012 een convenant getekend om structureel tolerantie en sociale veiligheid rond seksuele diversiteit te vergroten.

make him love you even more

-1.jpg” alt=”” />

SchoolsOUT biedt Nijmeegse basis- en middelbare scholen de keuze uit verschillende voorlichtingsactiviteiten over seksuele diversiteit. Van ‘roze’ boeken in de schoolbibliotheek en theatervoorstellingen voor leerlingen, tot inspiratiedagen en deskundigheidsbevordering voor medewerkers van scholen. Een ander voorbeeld zijn de GSA's (‘Gay Straight Alliances), samenwerkingsverbanden tussen heteroseksuele en seksueel diverse leerlingen. Nijmegen heeft met vijf scholen het grootste aantal GSA's in Nederland.

De gemeente Nijmegen wil de discriminatie en onveiligheid van LHBT's tegengaan. Het verbeteren van de sociale infrastructuur is daarbij een speerpunt. Het project SchoolsOUT past binnen dit beleid, omdat het gericht is op het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden op scholen in Nijmegen. Hierdoor worden vooroordelen, discriminatie en de overheersende vanzelfsprekendheid van de heteronorm tegengegaan. Ook wil het SchoolsOUT de solidariteit en motivatie vergroten om seksuele diversiteit te steunen in de directe schoolomgeving.

[Bron: Gemeente Nijmegen]

zp8497586rq
Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , ,