Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Ook aandacht homoseksualiteit op basisschool’

17 september 2008 -

Wouter Neerings, voorzitter van COC Nederland, wil dat er in het basisonderwijs meer aandacht komt voor homoseksualiteit. Ook bij kinderen van 4 tot 12 jaar moet daar, aangepast aan hun niveau, aandacht voor zijn en docentenopleidingen zouden daarop moeten inspelen. Deze oproep deed Wouter Neerings in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland naar aanleiding van het No Outsiders_-project op basisscholen in Groot-Brittannië en de _Coming Out Dag die op 11 oktober a.s. wordt georganiseerd.

‘Ook jonge kinderen komen in aanraking met homorelaties. Met een oom die met zijn vriend gaat trouwen, een lerares die samen met haar vriendin een kind krijgt. Ook kleuters praten daarover en dus moeten leraren in staat zijn daar een open en onbevooroordeeld gesprek over te voeren als kinderen daar vragen over hebben’, zegt Wouter Neerings.

De COC-voorzitter beklemtoont dat het niet gaat om seksuele voorlichting zoals die aan pubers gegeven wordt.

‘Daar zijn kleuters uiteraard nog helemaal niet aan toe. Wel hebben ze vragen die met seksualiteit te maken hebben al realiseren ze zich dat vaak niet, zegt Neerings. ‘Als ze een broertje of zusje krijgen, vragen ze immers ook waar de kinderen vandaan komen. Daar moeten leraren ook een antwoord op kunnen geven dat voor kleuters begrijpelijk is’.

Prentenboek

Neerings beklemtoont dat het daarom vooral gaat om het bespreekbaar maken van vooral de relationele en emotionele aspecten van relaties tussen mensen van gelijk geslacht. ‘Dat bevordert de sociale acceptatie van homoseksualiteit al op jonge leeftijd’.

Dat kan bewust in het basisonderwijs aan de orde komen door bijvoorbeeld voor te lezen uit prentenboeken waarin homorelaties voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn Koning en Koning of het prentenboek ‘En Tango is Drie’.

Christian Institute

In Groot-Brittannië wordt hier al mee geëxperimenteerd in het No Outsiders_-project. ‘Het Christian Institute probeert dit project nu helaas met een luidruchtige media-campagne onderuit te halen’, zegt Neerings. ‘Die organisatie wijst homoseksualiteit als zodanig af en zou ook het liefst zien dat het prentenboek ‘Koning en Koning’ verboden zou worden, zoals nu al het geval is in delen van de Verenigde Staten’.

_No Outsiders richt zich op het bestrijden van pestgedrag vanwege homoseksualiteit. ‘Dat is nodig, omdat nu bijvoorbeeld het woord ‘homo’ vaak nog een scheldwoord is op het schoolplein’, zegt Neerings. ‘Dat moeten we doorbreken, want dat maakt het moeilijker voor jongeren om uit de kast te komen’, zegt Neerings.

Coming Out Dag

Om daar meer aandacht te geven, wordt op 11 oktober a.s. de Coming Out Dag gehouden. Minister Plasterk reist dan met een bus door het hele land om op tal van plaatsen aanwijzig te zijn bij projecten die homoseksualiteit meer bespreekbaar te maken.

Dit initiatief sluit ook aan bij het Scholenproject Gelijke Behandeling van Art.1 dat zich ondermeer richt op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in het basisonderwijs.

[Bron: COC NL]

Zie voor meer informatie ons dossier Onderwijs.

Zie ook:

Start Scholenproject Gelijke behandeling

Categorie:
Jong & school
Tags:
,