Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Paarse Vrijdag op 11 december voor het eerst ook op de basisschool

8 december 2020 -

Paarse Vrijdag vindt op 11 december 2020 voor het eerst ook plaats op basisscholen in heel Nederland. Paarse Vrijdag is de dag waarop honderdduizenden scholieren en studenten paars dragen om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt.

Basisscholen in heel het land doen mee aan deze eerste editie van Paarse Vrijdag in het primair onderwijs. Maar liefst 500 basisscholen bestelden de afgelopen weken een actiepakket bij het COC, met daarin onder meer knutselspullen, paarse schminkstiften, posters met gedichten, een prentenboek, een boekenlijst en lesideeën om met het onderwerp aan de slag te gaan. Naar aanleiding van gedichten als Op wie ben ik? en een prentenboek als Het lammetje dat een varken is kunnen leerlingen en docenten met elkaar in gesprek over diversiteit. De 500 actiepakketten zijn inmiddels uitverkocht, maar basisscholen kunnen nog wel een digitaal pakket downloaden.

Door een positieve sociale norm te stellen – namelijk dat iedereen anders is, en dat diversiteit de school en de samenleving leuk maakt – draagt Paarse Vrijdag bij aan een veilig schoolklimaat voor iedereen. Dat is juíst belangrijk voor kinderen in de basisschoolperiode, waarin zij zichzelf en de wereld om zich heen aan het ontdekken zijn.

Duizend middelbare scholen en mbo’s

Natuurlijk wordt Paarse Vrijdag op 11 december ook voor de elfde keer gevierd op middelbare scholen en mbo’s in heel Nederland. Honderdduizenden scholieren op zeker 1000 middelbare scholen en mbo’s dragen paars voor acceptatie van iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie, geslachtskenmerken of welke achtergrond dan ook.

De GSA’s van COC’s Gender & Sexuality Alliance Netwerk organiseren daarnaast op vrijdag tal van activiteiten, uiteenlopend van het paars versieren van de school en het geven van voorlichting, tot het onthullen van genderdiverse toiletten op school. Ook presenteren GSA’s op Paarse Vrijdag concrete plannen om, aan de hand van de Onderwijsstandaard, aan de slag te gaan met het thema acceptatie op hun school.

Deze meer activistische insteek past in het thema van Paarse Vrijdag 2020: ‘Sta op!’ Op de Paarse Vrijdag-posters staan mondige leerlingen en studenten, die opstaan ‘voor respect’, ‘voor rechtvaardigheid’ en ‘voor een inclusief beleid’.

LHBTI-leerlingen hebben het regelmatig best zwaar op de middelbare school: ‘homo’ is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord, LHBTI scholieren worden tot vier keer vaker dan gemiddeld gepest en ze voelen zich regelmatig buitengesloten door medeleerlingen. Het gaat beter op scholen met een GSA, waar diversiteit de norm is en waar, bijvoorbeeld door Paarse Vrijdag, op een positieve manier aandacht is voor LHBTI’s.

Het hele onderwijsveld kleurt dit jaar paars op 11 december, want ook op universiteiten en hbo’s wordt dit jaar voor het eerst Paarse Vrijdag gevierd. COC en Student Pride NL sloegen daarvoor de handen ineen. Met een Paars Manifest vragen studenten aandacht voor zaken als veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’s in het hoger onderwijs.

[Bron/Illustratie: COC’s GSA Netwerk]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , , ,