Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Raad van State voor afschaffing ‘enkele feit’-constructie

8 juni 2009 -

De Raad van State pleit voor afschaffing en vervanging van de zogenaamde ‘enkele feit’-constructie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

Dat schrijft het adviesorgaan in een nog vertrouwelijk advies aan het kabinet waar het Nederlands Dagblad de hand op heeft weten te leggen.

Volgens de Raad van State heeft juist het bijzonder onderwijs op grond van EU-richtlijnen een grote vrijheid om ‘beroepsvereisten’ te stellen. Maar die eisen moeten volgens de Raad van State ‘wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd’ zijn met het oog op ‘een houding van goede trouw en loyaliteit’ van de werknemers aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, maar ze mogen niet leiden tot discriminatie. Bovendien moeten ze consequent door de instelling toegepast worden.

De beroepsvereisten zijn volgens de Raad van State uitsluitend toegestaan wanneer ‘deze voldoende kunnen worden herleid tot de godsdienst/levensbeschouwing die de grondslag van de instelling vormt’.

Op grond van deze nieuwe formulering kan volgens de Raad van State de zogenaamde ‘enkele feit’-constructie in de AWGB geschrapt worden. Op grond daarvan is het zo dat iemand niet vanwege het ‘enkele feit’ van homoseksualiteit mag worden geweerd – waronder ook een relatie of samenwonen worden begrepen – maar wel op grond van ‘bijkomende omstandigheden’.

Het is echter in de vijftien jaar waarin de AWGB van kracht is nooit duidelijk geworden waar de grens tussen het ‘enkele feit’ en ‘bijkomende omstandigheden’ ligt. Wel leidt deze wetstekst telkens tot verwarring en verhitte politieke debatten. De nu lopende kwestie van de homoseksuele leraar in Emst toont dat aan.

Het kabinet is over deze kwestie intern verdeeld en heeft daarom eind vorig jaar de Raad van State om een advies gevraagd. De Raad van State stelt nu voor de ‘enkele feit’-constructie te vervangen.

In het advies van de Raad van State krijgen scholen op grond van EU-wet- en regelgeving meer ruimte dan andere levensbeschouwelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen. Dit verschil wordt gemaakt omdat juist in het onderwijs de overdracht van ‘identiteitsbepalende normen en waarden’ plaatsvindt.

Het advies van de Raad van State ligt op dit moment bij het kabinet. Minister Plasterk heeft eerder aan de Kamer laten weten dat het mogelijk wel tot dit najaar kan duren alvorens het kabinet tot een gezamenlijk standpunt komt.

Categorie:
Jong & school, Jouw belangen
Tags: