Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Scholen aan de slag met voorlichting seksuele diversiteit

19 juni 2012 -

140 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen de komende twee jaar met steun van OCW op experimentele basis aan de slag met voorlichting over seksuele diversiteit. De geselecteerde scholen gaan zich inzetten om een veilig en tolerant schoolklimaat te creëren, ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren. Scholen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om aan deze pilot deel te nemen.

Tolerante school
 
De verwachting is dat de meeste scholen vanaf schooljaar 2012-2013 aandacht zullen besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Scholen hebben aangegeven behoefte te hebben concrete handvatten om hier invulling aan te geven.
 
Minister Van Bijsterveldt heeft daarom in overleg met de sectororganisaties besloten scholen de mogelijkheid te geven om in te tekenen op de pilot. Doel is om aan de slag te gaan met een aantal methoden van bijvoorbeeld het COC, Contrario en de GGD en te onderzoeken welke methoden het best werken voor een veilige en tolerante school, zodat ook andere scholen er hun voordeel mee kunnen doen.
 
De deelnemende scholen besteden natuurlijk aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit in de lessen, maar daar blijft het niet bij. Er is ook aandacht voor seksuele diversiteit in het contact tussen ouders en school. Verder organiseert de school activiteiten waar leerlingen en docenten in bijvoorbeeld debat en rollenspelen zich uitspreken tegen pesten en discriminatie. Ook zorgt de school dat leerlingen over seksuele diversiteit kunnen spreken met een vertrouwenspersoon.
 
Kerndoelen
 
Het kabinet heeft in februari 2012 besloten aandacht voor seksuele diversiteit op scholen verplicht te stellen. De Rijksoverheid bepaalt op hoofdlijnen welke stof leerlingen moeten beheersen aan het einde van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school.
 
Deze hoofdlijnen zijn geformuleerd in de zogenaamde kerndoelen. Voor het verplicht stellen van aandacht voor seksuele diversiteit op scholen is een wijziging van deze kerndoelen nodig. Scholen mogen vervolgens zelf bepalen hoe ze aan de kerndoelen willen voldoen.
 
Het kabinet zet zich in om de kerndoelen nog dit jaar aan te passen. Momenteel ligt een voorstel van het kabinet bij de Raad van State om ‘aandacht voor seksuele diversiteit’ toe te voegen aan de kerndoelen.
 
Aanmelden
 
Vooruitlopend op de verplichting zijn veel scholen al aan de slag. Voor scholen die mee willen doen aan de pilot is ruim 1.2 miljoen beschikbaar. Scholen kunnen zich tot en met 31 juli aanmelden. Selectie voor deelname gebeurt op volgorde van inschrijving. Aanvullende informatie en aanmeldformulieren zijn beschikbaar via de websites van de VO-raad en PO-raad.
 
[Bron: Ministerie van OCW]

Categorie:
Jong & school
Tags:
, , , , ,