Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Scholen worden verplicht om te zorgen voor LHBTI-acceptatie in de klas

17 november 2020 -

Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden alle scholen in Nederland verplicht om te zorgen dat LHBTI’s zich in de klas veilig en geaccepteerd weten. Het COC had daar op aangedrongen. De Kamer stemde op dinsdag 17 november voor een voorstel met deze strekking van PvdA, SP en GroenLinks, dat de Wet burgerschapsopdracht voor het onderwijs van minister Arie Slob (Onderwijs) aanscherpt.

Gelukkig met doorbraak

“Dit is een doorbraak voor LHBTI-leerlingen, waar we heel gelukkig mee zijn”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Het is ook hard nodig, want helaas worden LHBTI-leerlingen nog steeds vaak gepest en is ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord.”

Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) worden jonge LHBTI’s tot vier keer vaker dan gemiddeld gepest. Het COC wijst ook op bepaalde reformatorische scholen die homoseksualiteit afwijzen en islamitische scholen die leerlingen bijbrengen dat hun God LHBTI’s zou verafschuwen.

Het COC drong de afgelopen tijd bij de Kamer aan op een plicht voor scholen om te zorgen dat leerlingen en docenten zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit en geslachtskenmerken, huidskleur, geslacht of achtergrond. Ook Rutgers en de regenboognetwerken van CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en SP riepen daartoe op.

Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dienden een amendement in om dit te realiseren. De wetswijziging houdt in dat scholen er voor moeten zorgen dat leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht verschillen in bijvoorbeeld seksuele oriëntatie, huidskleur of achtergrond. Ook moeten ze leerlingen respect voor die verschillen bijbrengen en bevorderen dat leerlingen daar naar handelen. Het voorstel kreeg bij de stemmingen op 17 november steun van PvdA, SP, GroenLinks, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, Krol en Van Kooten-Arissen.

Het gaat om een wijziging van de Wet burgerschapsopdracht voor scholen van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Daarin staat welke normen scholen aan hun leerlingen moeten meegeven om volwaardige deelnemers aan de democratische rechtsstaat te worden.

Geen afwijzing

Het COC pleit ook al lang voor een einde aan verklaringen van reformatorische scholen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen. De Kamer stemde op 17 november voor een motie van SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, Krol en PvdD om aan die verklaringen een einde te maken. Alleen de SGP stemde tegen. Minister Slob betoogde tijdens een debat op 9 november aanvankelijk dat er ruimte moet zijn voor zulke verklaringen, maar kwam daar later op terug.

Op aandringen van het COC werden scholen in 2012 via de kerndoelen voor het onderwijs al verplicht om leerlingen bij te brengen respectvol om te gaan met te gaan met seksuele diversiteit in de samenleving. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met de wetswijziging die op 17 november werd aangenomen, moeten scholen er ook voor gaan zorgen dat LHBTI’s zich in de klas veilig en geaccepteerd weten. De Onderwijsinspectie gaat toezien op de naleving van de nieuwe wet.

[COC NL – Foto: Paarse Vrijdag Caland Lyceum Amsterdam van Maarten Nauw voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , ,