Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Scholieren op Coming Out Dag in actie voor een veilige school

10 oktober 2022 -

Scholieren op Coming Out Dag in actie voor een veilige school

Scholieren van COC’s GSA Netwerk komen op Coming Out Dag 2022 in actie voor een veilige school. Want als je uit de kast wilt komen, moet de school veilig zijn. De nadruk ligt op 11 oktober op veilige toiletten, onder het motto Safe Plees.

Leerlingen voelen zich vaak onveilig op het schooltoilet, zo blijkt uit onderzoek. Zowel hetero (16%) als niet-hetero jongeren (25%) worden op die plek gepest. Onder trans en non-binaire scholieren gaat het zelfs om 35 procent. Ook spelen er taboes rond menstruatie en andere problemen rond de schoolwc’s.

Op Coming Out Dag vragen leerlingen op tal van scholen aan de directie om van de toiletten een veilige plek te maken: Safe Plees. Er is daarvoor een toolkit beschikbaar met Safe Plees-bordjes, spiegelstickers en een docentenhandreiking.

De problemen die trans en non-binaire jongeren ervaren rond het schooltoilet zijn schrijnend. Van deze groep ervaart acht op de tien (79%) onveiligheid rond het toilet. Uit angst voor pesterijen vermijdt vier op de tien (41%) de schoolwc’s en bijna twee derde (63%) drinkt bewust minder om maar niet naar het toilet te hoeven. Dat leidt regelmatig tot medische klachten (17%).*

‘Als ik daar kom word ik gek aangekeken en soms worden er nare opmerkingen gemaakt,’ vertelt Levi (16 jaar) over het jongenstoilet.

Mart (18 jaar): ‘Ik ga sinds de tweede klas niet meer naar het toilet op school. Ik houd het altijd op. Na een tijdje begon ik steeds vaker last te krijgen van mijn blaas. Ik ben uiteindelijk twee keer ‘s nachts op de spoedeisende hulp beland vanwege de problemen met mijn blaas.’

Ook ervaren scholieren op de wc’s en elders op school problemen rond hun menstruatie (86%). Zo zijn er op de schooltoiletten vaak geen menstruatieproducten aanwezig, terwijl één op de tien leerlingen die producten niet kan betalen. Menstruatie wordt op school vaak behandeld als taboe: beladen en schaamtevol.

‘Meneer, ik ben ongesteld,’ zei Kaylett bijvoorbeeld toen die terugkwam van het toilet. Diens docent had gezegd dat Kaylett niet naar de wc mocht. ‘Ik denk dat veel – vooral mannelijke – docenten, daar niet aan denken, dat je soms gewoon naar de wc móet,’ aldus Kaylett.

In deze video vertellen scholieren over hun vaak pijnlijke ervaringen met schooltoiletten.

Om aandacht te vragen voor Safe Plees nam de bekende YouTube ster Alice Olsthoorn een speciale videoclip op. ‘Geen gezeik, iedereen is gelijk,’ aldus Alice in de video. ‘Zwart of trans of non-binair, iedereen wil een plek voor hun derrière.’ Alice vindt het belangrijk dat de school voor iedereen een veilige plek is. ‘Ook ik werd op school naar het docententoilet gestuurd terwijl ik gewoon een meisje ben’, aldus Alice.

De Safe Plees-toolkit bevat tips voor veilige schooltoiletten. Zo zou er op elke schoolverdieping minimaal één Safe Plees toiletgroep moeten zijn die algemeen toegankelijk is. Ook zouden  menstruatieproducten daar gratis beschikbaar moeten zijn. Voor alle toiletgebruikers geldt dat je respectvol met elkaar om moet gaan.  

Meer informatie over Safe Plees vind je hier. Safe Plees is een actie van de scholieren van COC’s Gender & Sexuality Netwerk. De GSA’s zetten zich met steun van COC in voor een veilige school waar iedereen zichzelf kan zijn. Er zijn GSA’s op mbo’s en op 80 procent van de middelbare scholen in Nederland.

De scholierenactie wordt ondersteund door COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland en de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (Rutgers, WOMEN Inc. en COC Nederland).  

*Gegevens afkomstig van uit een poll van het GSA Netwerk onder meer dan driehonderd trans en non-binaire scholieren.

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school, Jouw belangen, Non-binair, Transgender, Veiligheid
Tags: