Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Scholieren: ‘slechte LHBTI-voorlichting op school’

30 juni 2016 -

Volgens veel scholieren is voorlichting over seksuele diversiteit op hun school vér onder de maat. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Zwartboek Slechte Voorlichting van twee COC jongerenorganisaties. Het COC wil dat aanstaande docenten in hun opleiding  verplicht moeten leren hoe ze LHBTI-acceptatie op school kunnen bevorderen.

‘Ik ben erg bezorgd over de consequenties van die slechte voorlichting voor LHBTI-leerlingen die het op school vaak toch al zwaar hebben’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Scholen moeten véél harder hun best doen om een veilig klimaat voor LHBTI’s te creëren en ik roep minister Bussemaker op dit onderwerp verplicht te stellen op docentenacademies.’ LHBTI-voorlichting is op basis- en middelbare scholen al verplicht sinds 2012.

COC’s Youth Council en LHBTI-jongerenorganisatie Expreszo verzamelden sinds 2014 bijna 200 klachten van scholieren uit heel Nederland over voorlichting. Veruit de meeste (127) komen van leerlingen die geen of nauwelijks voorlichting kregen.

‘Homo zijn is een taboe bij mijn school en er wordt geen voorlichting gegeven,’ zegt een scholier uit Leeuwarden. Een leerling uit Haarlem heeft nooit voorlichting gehad: ‘het lijkt alsof homoseksualiteit niet bestaat bij ons op school.’ Een leerling uit Katwijk heeft het over een ‘soort verboden en niet-bestaand onderwerp.’

Regel in het biologieboek
Veel scholieren krijgen extreem summiere ‘voorlichting’. Een leerling uit Boxmeer: ‘Het enige wat werd besproken waren een paar regels in ons biologieboek waarin stond dat een homo iemand is die op hetzelfde geslacht valt.’ Een scholier uit Waalwijk kreeg te horen: ‘er zijn nog andere seksuele voorkeuren maar daar gaan we niet op in.’ Of: ‘Het bestaat. Oké, dat was het,’  zoals een scholier uit Wassenaar het samenvat.

Vaak is de voorlichting ronduit slecht. ‘Zeer slechte voorlichting, zeer bekrompen denkbeelden en nul aandacht voor het begrip LHBT,’ zegt een leerling uit Rotterdam. Er is regelmatig geen of onjuiste voorlichting over transgenders en biseksualiteit. ‘Er is letterlijk gezegd dat bi zijn een fase is,’ schrijft een leerling uit Breda.

‘Een ziekte’
Er komen ook enkele zeer verontrustende signalen van scholieren op christelijke scholen. ‘Bij Godsdienst lag de nadruk op het vechten tegen de “verkeerde” geaardheid,’ schrijft een scholier uit Groningen. Een leerling uit Hardenberg vond de voorlichting ‘overkomen alsof [de docent] het homo zijn vergeleek met: een fout, een ziekte, een handicap. Tot slot zei [de docent] dat het slecht was voor de samenleving.’

Scheldwoord
Leerlingen beschrijven op schrijnende wijze waarom voorlichting zo nodig is. ‘Ik hoor dagelijks het woord ‘homo’ of ‘gay’ als scheldwoord’ (Stadskanaal). ‘Elke keer als iemand het woord homo zei, dan moest de klas lachen (en dat op het vwo)’ (Papendrecht). ‘Je krijgt ook geen korting bij het gala als homostel, wat hetero stellen wel krijgen’ (Amsterdam). Een leerling uit Utrechtse Heuvelrug: ‘Ik denk dat als wij betere voorlichting op school er over zouden krijgen dan zou ik het niet zo lang voor me hebben gehouden.’

Uit eerder onderzoek van o.a. het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ‘homo’ op school het  meest gebruikte scheldwoord is, dat ruim de helft van de openlijke LHBTI-jongeren het afgelopen jaar werd gepest met hun identiteit en dat suïcidecijfers onder LHBTI-jongeren bijna vijf keer hoger liggen dan gemiddeld.

Oproep aan scholen en politiek
Het COC roept scholen die in gebreke blijven op om direct te gaan werken aan goede voorlichting (daarvoor zijn tal van goede methoden voorhanden, zie www.gayandschool.nl). In een brief aan minister Bussemaker (OCW) en de Tweede Kamer over het Zwartboek, vraagt het COC om lessen over het bevorderen van LHBTI-acceptatie verplicht te maken op docentenacademies. Ook wil de belangenorganisatie dat de Onderwijsinspectie scholen aanspreekt op het geven van geen of slechte voorlichting. Volgens minister Bussemaker deed de Inspectie dat tot nu nog nooit.

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,