Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Seksescheiding toiletten in Utrecht verleden tijd

29 juni 2016 -

Het stadhuis van Utrecht krijgt genderneutrale toiletten. Dat goede nieuws kwam donderdagavond uit de gemeenteraadsvergadering in Utrecht. De afschaffing van de seksegescheiden toiletten in het Utrechtse stadhuis is een primeur voor Nederlandse overheidsgebouwen. TNN en COC Nederland drongen bij gemeenteraadsleden aan op het besluit en roepen overheden en publieke instanties op om het goede voorbeeld van Utrecht te volgen.

“Trans personen kunnen na al die jaren de plas ophouden uitkijken naar een toekomst van ongestoord en veilig toiletbezoek. Voor de andere toiletbezoekers is het ook goed om te merken dat de buitenwereld net zo leeft als thuis: één wc voor iedereen,” reageert Corine van Dun, voorzitter TNN.

Nut en noodzaak
Twee weken geleden zette het D66-raadslid Anne Marijke Podt de toilettenkwestie op de Utrechtse raadsagenda. TNN en COC Nederland informeerden de Utrechtse raad voorafgaande aan de raadsvergadering over nut en noodzaak van genderneutrale toiletten.

Genderneutrale toiletten zijn volgens de belangenorganisaties in de eerste plaats  een positief signaal naar de 0,4%-2% van de Nederlandse bevolking die transgender is. Toiletten zijn er voor iedereen, ook voor hen. In de tweede plaats is seksescheiding op toiletten achterhaald. Het heeft zijn oorsprong in 19e-eeuwse ideeën over de vrouwelijke zedigheid die niet thuishoren in de 21e eeuw. Ten derde is Utrecht een stad die zich profileert als mensenrechtenstad. Een open en welkom karakter van openbare gebouwen laat zien dat elk mens telt.

New York
Met de genderneutrale toiletten op het stadhuis treedt Utrecht op bescheiden wijze in de voetsporen van de stad New York. Daar zette de burgemeester deze week zijn handtekening onder een door de citycouncil aangenomen richtlijn om éénpersoonstoiletruimtes in de gehele metropool genderneutraal te maken.

Op school
In 2014 voerden COC’s Gay-Straight Alliance Netwerk (GSA) en Transgender Netwerk Nederland (TNN) ook al actie voor genderneutrale toiletten op scholen. Aan die actie deden leerlingen op 100 middelbare scholen mee.

Categorie:
homepage, Jong & school, Jouw belangen, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,