Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Te weinig aandacht voor homopesten in pestbrief Dekker

25 maart 2013 -

COC Nederland vindt dat er te weinig aandacht is voor het bestrijden van pesten van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) leerlingen, in de maandag verschenen brief over het pestbeleid van staatssecretaris Dekker.

‘Juist LHBT-leerlingen hebben buitenproportioneel veel last van pesten,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Het is een gemiste kans dat de brief zo weinig aandacht aan deze groep besteedt.’

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de LHBT-jongeren te maken krijgt met ‘homopesten’ en andere antihomo-uitingen. De middelbare school is geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen en suïcidecijfers liggen in deze groep tot vijf maal hoger dan gemiddeld. Volgens recent onderzoek is er een direct verband tussen homopesten en het hoge zelfmoordpercentage onder LHBT-jongeren. (Bronnen: Sociaal en Cultureel Planbureau, American Journal of Public Health.)

Het COC stuurde de staatssecretaris en de minister van OCW op 28 februari jl. een brief met 10 samenhangende voorstellen om het pesten van LHBT-jongeren te bestrijden, waarvan er niet één onverkort in de brief is overgenomen.

In haar brief drong het COC er onder meer op aan dat de regering laat onderzoeken of scholen daadwerkelijk aan de slag gaan met voorlichting over LHBT’s, die sinds 1 december 2012 verplicht is. Ook wil het COC dat er in schoolboeken meer aandacht komt voor LHBT’s, dat er meer voorlichting komt in het middelbaar beroepsonderwijs en dat docentenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan LHBT’s. Om pesten te voorkomen zou er volgens het COC meer aandacht moeten zijn voor een veilig klimaat voor LHBT’s op school.

In de brief van Dekker wordt uitsluitend opgemerkt dat de aanpak van pesten ‘sensitief’ moet zijn voor kwetsbare groepen, zoals LHBT-jongeren. De brief beschrijft niet hoe dat moet gebeuren.     

COC Nederland is positief over het feit dat een schoolbrede en structurele aanpak van pesten verplicht wordt. Ook het feit dat docenten zullen worden (bij)geschoold in de aanpak van pesten, is winst volgens het COC.

[Bron: COC NL]

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , ,