Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Actie Albert Verlinde tegen weigerambtenaren

4 maart 2007 -

Albert Verlinde, hét gezicht van het populaire tv-programma RTL Boulevard, is een handtekeningenactie begonnen tegen de passage in het coalitieakkoord over het toestaan van weigerambtenaren.

Albert Verlinde wil met deze actie politici en burgers van de noodzaak doordringen hier tegen in het geweer te komen.

In RTL-Boulevard zei Albert Verlinde: ‘Ik ben er echt ongelooflijk boos over. De afgelopen dag heb ik lopen nadenken of ik er wel of niet iets over zou zeggen. Ik vind het niet te verteren dat in de Kamer ophef ontstaat over een vraag over dubbele paspoorten. Als dat ter sprake komt roept de voorzitter van de Kamer; ‘Daar mág niet over gesproken worden’. Maar nu in een regeerakkoord staat dat ambtenaren homo’s mogen weigeren, maakt niemand zich er druk over. Terwijl het van overheidswege wordt getolereerd dat ambtenaren een groep mogen weigeren’.

Albert Verlinde stoort zich vooral aan het gedrag van PvdA-voorman Wouter Bos. ‘Hoe kan hij dit schouderophalend laten gebeuren terwijl hij bij zijn eigen huwelijk juist nog pronkte met het feit dat Joop Wijn zo’n goede vriend van hem was’.

‘Wat me het meest dwarszit is wel het feit dat vrijwel niemand een poot uitsteekt om deze vorm van discriminatie tegen te gaan’, aldus Verlinde die zelf is getrouwd met de Brabantse VVD-gedeputeerde Onno Hoes.

‘Ik roep iedereen op om naar onze website te gaan, www.rtlboulevard.nl of naar die van de Gay Krant. Laten we met z’n allen zorgen dat er zoveel bijval komt, dat geen enkele man in de regerings durft te zeggen dat ambtenaren dit mogen weigeren’.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: